30 – LECIE PARAFII

OBCHODY 30–LECIE
PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
W SWOSZOWICACH
ODPUST

ZAWIERZENIE PARAFII

Panie Jezu Chryste, obchodząc jubileusz 30-lecia tej Parafii, wyznajemy wiarę w Twoją obecność wśród nas z Bóstwem i Człowieczeństwem w tajemnicy Eucharystii.
Pragniemy Ci podziękować za to, że będąc w pełni majestatu Opatrzności Bożej, jako Jednorodzony Syn Ojca Wszechmogącego, zechciałeś stać się Człowiekiem.
Pragniemy podziękować Ci za to, że założyłeś Kościół święty jako wspólnotę zbawienia.
Dziękujemy Ci również za to, że powołałeś nas do tej wspólnoty i każdego z nas pragniesz w niej doprowadzić do życia wiecznego.
Dziękujemy Ci za sakramenty święte, w których dajesz nam życie wieczne i moc do życia wiarą na co dzień.
Opatrzności Boża bądź uwielbiona, za dar tej Parafii, za to, że już trzydzieści lat Twoje błogosławieństwo i opieka towarzyszy tym, którzy tworzą tę wspólnotę, uwielbiają Cię w świętym zgromadzeniu liturgicznym, z pokorą przyjmują Twoją wolę, starają się wypełniać ją w życiu doświadczając Twojej opieki, dobroci i miłosierdzia.
Zawierzamy Ci całą Parafię, oraz wszystkie jej dzieła; dzieci, młodzież, dorosłych i starszych, rodziny, ludzi samotnych, chorych i cierpiących, kapłanów i siostry zakonne.
Błogosław wierzącym, niewierzącym obudź sumienia. Wspieraj swoim błogosławieństwem podejmujących formację w grupach modlitewnych i duszpasterskich. Otocz swoją łaską, ofiarodawców i dobrodziejów dzieła budowy nowego kościoła, znaku wiary i wdzięczności za Twoją przemożną opieką. Prowadź nas wszystkich do zbawienia, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kazanie na jubileusz 30–lecia
parafii Opatrzności Bożej
w Swoszowicach

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje – „pełny ekran”
  • Wybierz klawisz F11