Kalendarium Fatimskie

 

13 maja 1917 - Objawienie w Fatimie

„Ojciec święty będzie musiał dużo przecierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. W końcu zatryumfuje moje Niepokalane Serce”

 

13 maja 1917 – Konsekracja biskupia msg. M.G.G. Pacellego (późniejszy Papież Pius XII)

http://civitasvaticana.republika.pl/PIUSXII.html

 

13 czerwca- Objawienie w Fatimie

„Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać”

 

13 lipca- Objawienie w Fatimie

Wizja piekła

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi, to co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”

"Wojna się zbliża ku końcowi ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna [jeszcze] gorsza" (Pius XI został papieżem w 1922 r.)

 

19 sierpnia- Objawienie w Valinhos

„Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”  

 

13 września- Objawienie w Fatimie

„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny”

 

13 października - Objawienie w Fatimie

„Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”

http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=204&doc=148

http://www.kosciol.pl/article.php/20050213231858348

http://www.fatima.pl/Kalendarium,11,a.html

 

13 czerwca 1929 Polecenie poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przekazane Siostrze Łucji

Łucja otrzymała precyzyjne wskazówki: papież miał dokonać konsekracji Rosji „w łączności z wszystkimi biskupami całego świata”. W imieniu wizjonerki prosił o to Piusa XI w latach 30. biskup Leiria-Fatima. Bez skutku. W swej encyklice Divini Redemptoris (1937) papież Pius XI opłakiwał "wszystkie potworności komunizmu" rozpalającego rewolucje w Rosji i w Meksyku oraz "okrucieństwa komunizmu w Hiszpanii". "Błędy Rosji" - jak nazywa to Matka Boża, czy "Komunizm [który] jest zły w samej swej istocie" - jak określa to papież Pius XI, pochodzą z systemu, który rozpanoszył się wśród narodów Związku Sowieckiego.
         Ojciec Święty Pius XI dostrzegał wyraźnie, że bezbożne idee, które zalewają świat i uwidaczniają swą destrukcyjną siłę w postaci ogarniającej wiele krajów krwawej rewolucji, pochodzą "z jednego źródła" i były działaniem "rozległej organizacji światowej, jaką jest kierowany z Moskwy komunizm".

         W 1940 r. Łucja sama pisze do Piusa XII. Nie otrzymuje odpowiedzi, ale w grudniu 1942 r., podczas zawieruchy wojennej, Papież poświęca narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi. 10 lat później w liście „Sacro vergente anno” powtórzy ten akt, wspominając w szczególności „wszystkie narody Rosji”. Nie czyni jednak tego w łączności z biskupami, dlatego według wizji Łucji akt nie został w pełni przyjęty przez Niebo.

http://www.zaufaj.com/component/content/article/207.html

http://tygodnik.onet.pl/32,0,9855,2,artykul.html

 

31 października 1942Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII

Pius XII nazwany został „papieżem fatimskim”. W 1942 roku dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi i wspierał rozpowszechnianie orędzia fatimskiego. W 1950 roku – który był Rokiem Świętym, uroczyście ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej, a rok 1954 ogłosił rokiem maryjnym, co było wydarzeniem nie mającym precedensu w historii. Miało to być uczczeniem setnej rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu ( 8 grudnia 1854 roku). Obchody oficjalnie rozpoczęły się w grudniu 1953 roku i trwały aż do grudnia roku następnego. W tym czasie papież Pius XII ustanowił święto Matki Boskiej Królowej Świata i wydał encyklikę Ad Coeli Reginam.

 

8 sierpnia 1946 – Na Jasnej Górze Polska zostaje zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi

Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi dał początek kultowi fatimskiemu w Polsce. Kościół zachowuje wolność w kraju rządzonym przez komunistów .

http://www.sekretariatfatimski.pl (zakładka Siostra Łucja i Polska)

 

7 lipca 1952List Apostolski papieża Piusa XII do ludów Rosji Sacro vergente anno

http://www.bibula.com/?p=9267

http://tygodnik.onet.pl/32,0,9855,2,artykul.html

 

13 maja 1981Zamach na Jana Pawła II

"W ciągu tych trzech miesięcy, które przeżyłem pomiędzy życiem i śmiercią, zrozumiałem, że jedyną szansą na uratowanie świata przed wojnami i katastrofami, na uchronienie go przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji, zgodnie z orędziem fatimskim"

http://adonai.pl/cuda/?id=1

 

13 maja 1982 – I Pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy

„Jak wiele ludów i społeczeństw – jak wielu chrześcijan – poszło w przeciwnym kierunku aniżeli ten, który wskazuje fatimskie orędzie. Grzech zadomowił się na dobre w świecie. Negacja Boga szerzy się poprzez ideologie, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia, wyrażone w orędziu Matki, pozostaje wciąż aktualne”. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/jp2_fatima.html

http://adonai.pl/jp2/?id=86

 

25 marca 1984 Akt zawierzenia całego świata (w tym Rosji) Niepokalanemu Sercu Maryi

„W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”

„Po odmówieniu aktu Siostrę Łucję odwiedził nuncjusz apostolski, który zapytał ją ‘Czy teraz Rosja jest poświęcona?’ ‘Tak, teraz już tak’ – odpowiedziała. Wtedy nuncjusz powiedział ‘Teraz czekamy na cud’”  [wg T. Tindal-Roberstson: Fatima, Rosja i Jan Paweł II. Ku triumfowi Niepokalanego Serca Maryi, Wyd. SPES, Warszawa-Toruń, 2002]

http://adonai.pl/jp2/?id=12

 

11 marca 1985Michaił Gorbaczow wybrany I sekretarzem KP ZSRR, następcą Czernienki

11 czerwca 1985 - Początek „pierestrojki”

Michaił Gorbaczow podczas narady naukowo-technicznej w Moskwie przedstawił zarys swojego programu przekształceń społeczno-ekonomicznych w ZSRR. Komentatorzy ocenili to jako ostry i natychmiastowy zwrot w polityce gospodarczej. Był to pierwszy sygnał pierestrojki – „przebudowy”

http://www.stud.umk.pl/~kcz/blok_wschodni.htm

 

12-13 maja 1991II Pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy – Akt zawierzenia świata Matce Bożej

„13 maja 1981 r. Pan Jezus zechciał w oczywisty sposób, w osobie swego sługi, powtórzyć znak krzyża, pod opiekuńczym spojrzeniem Maryi". Całe to dziesięciolecie uważam za dar, ofiarowany mi darmo przez Bożą Opatrzność, a zatem w szczególny sposób mi zadany, abym mógł jeszcze służyć Kościołowi, wypełniając urząd Piotrowy. Przed dziesięciu laty Pan w cudowny sposób uratował mi życie".

http://www.jp2w.pl/index.html?id=38261&site_id=36801

 

17 grudnia 1991 Jelcyn i Gorbaczow osiągają porozumienie z sprawie rozwiązania ZSRR z dniem 31.12.1991

http://www.stud.umk.pl/~kcz/blok_wschodni.htm

7 grudnia 1992 – Figura Pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu Czerwonym w Moskwie

http://pustkow.freehost.pl/fatima

 

7 czerwca 1997konsekracja przez Sanktuarium M. B. Fatimskiej na Krzeptówkach przez Jana Pawła II

www.smbf.pl/

 

8 październik 2000 - Akt zawierzenia trzeciego milenium Najświętszej Maryi Pannie

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie”

                   www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/...

 

13 maja 2000beatyfikacja bł. Hiacynty i Franciszka

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_fh_marto.html

http://www.mbkp.info/swieci/fatima.html

 

28 sierpnia 2004 – Jan Paweł II przekazuje Cerkwi Rosyjskiej ikonę Matki Boskiej Kazańskiej

http://www.misyjnedrogi.pl/artykuly.php?tresc,31

 

Opracował: Józef Mitka

Współpraca:  Barbara Pindelska