BIERZMOWANIE

Jesteśmy ogromnie wdzięczni tym wszystkim, którzy pomogli nam zrozumieć sakrament bierzmowania. Na spotkanie z Duchem Świętym przygotowywali nas najpierw rodzice, którzy od dzieciństwa uczyli myśleć, modlić się i postępować na wzór Jezusa. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom, którzy przez wiele lat uczyli nas odczytywać tajemnicę Boga i człowieka oraz zachwycać się prawdą, dobrem i pięknem. W miesiącach, które były bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania, szczególną pomoc otrzymaliśmy od księży pracujących w naszej parafii.
Dziś zostaliśmy w pełni zaangażowani przez Chrystusa i Kościół, staliśmy się świadomymi apostołami Chrystusa, głosicielami Ewangelii.

Bierzmowanie 2011

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje -"wyświetl wszystkie" - "pokaz slajdów"
  • Wybierz klawisz F11