BIERZMOWANIE 2012

„Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.”

(Dz 8,17)


    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje -„pełny ekran”
  • Wybierz klawisz F11