BIERZMOWANIE 2017

Czcigodny Księże Biskupie!

Witamy Cię w naszej swoszowickiej parafii. Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Zostawiliśmy swoje domy, by zgromadzić się w tej świątyni, czekając na twoje błogosławieństwo. Nasze życie – to życie prostych, zwykłych ludzi. Nie piszą o nas w gazetach, nie zdobywamy wielkiego rozgłosu. Staramy się żyć tak, by nie splamić dobrego imienia chrześcijaństwa. Wychowujemy swoje dzieci w wierze praojców naszych, ufając że nikt tej wiary nie wydrze z ich serc. Wiemy, że przyszły czasy bardzo niebezpieczne i trudne dla wychowania, a także i kształcenia młodego pokolenia. Pojawia się dużo zagrożeń w samej filozofii życia. Dostrzegamy pewne siły, które chcą świadomie zdeprawować naszą młodzież. A jednocześnie młodzi ludzie sami coraz częściej chcą swą wolność zamienić na życie bez przykazań, bez zasad, często na dewizie „wszystko mi wolno, mogę robić co chcę”. Odczuwamy, że będzie nam coraz trudniej kształcić nasze dzieci. Ale chcemy tworzyć żywą cząstkę Owczarni Chrystusowej, odpowiedzialną za siebie, za swoją wiarę, za tradycje katolicką, za nasza Ojczyznę. Pragniemy, by Chrystus zajmował godne miejsce w każdej naszej rodzinie.
Czcigodny Księże Biskupie!
Prosimy Cię o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, ale także módl się za naszą parafię i błogosław rodzinom naszym, by kwitło w nich szczęście i by mieszkał w nich ciągle Bóg.
/ Powitanie /


„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”


/ kliknij obrazek /

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.

Oto przed chwilą otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi. Stają przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w pomoc Ducha Świętego przyjmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością.
Apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z Wieczernika głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczernik. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia.
W imieniu swoim i wszystkich, którzy dzisiaj przez Twoją posługę otrzymali Sakrament Bierzmowania pragniemy podziękować Jego Ekscelencji za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone Słowo pełne troski o nas i naszą przyszłość, a szczególnie dziękujemy za udzielenie nam Sakramentu Ducha Świętego.
Pragniemy również na ręce Jego Ekscelencji złożyć podziękowanie naszemu księdzu proboszczowi Józefowi, a także księdzu Kacprowi za trud jaki włożyli by nas przygotować do tego sakramentu, przez cały okres tego przygotowania wspomagali nas posługą w konfesjonale i owocnym Słowem Bożym.
Dziękujemy też wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom i świadkom za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji.
Ekscelencjo, dziękując za ten wielki dar prosimy także: Błogosław nam Ojcze na wszystkie trudy, by duch nasz młody śmiało i odważnie walczył ze złem.

/ Podziękowanie /
Powrót do strony głównej