BOŻE CIAŁO 2012

Boże Ciało 2012

„Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Corpus Domini – to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą pamiątkę swej Paschy, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości.”

„Panie, dwa tysiące lat temu chodziłeś po tej ziemi. Dziś przejdź pośród nas. Spójrz na naszą codzienność, na nasze życie. Przeniknij je swoją mocą, przygarnij nas do siebie, daj odczuć, że jesteś żywy – pragnący wskazać drogę do szczęścia dzisiejszemu człowiekowi, zalęknionemu, zagubionemu, bezradnemu. Dotknij go swoją miłością, uzdrów i umocnij.”
„Jezu, ożyw moje serce, bym Cię odkrył na nowo, z pełnią Twego bogactwa.”

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje – „pełny ekran”
  • Wybierz klawisz F11Powrót do strony głównej