NASI DUSZPASTERZE

KSIĘŻA NASZEJ PARAFII

Proboszcz Parafii
ks. kan. Józef Palenica
Dziekan Dekanatu Borek Falęcki


tel. +48 12 654-73-53 w. 21
+48 510433644
e-mail: acinelapfezoj11@wp.pl
Wikariusz Parafii
ks. kan. Marcin Masłoń


tel. +48 12 654-73-53 w. 26
+48 510433644
e-mail: xmarcinpawel@gmail.com