GAZETA PARAFIALNA
"ECHO"

"ECHO" NASZEJ SWOSZOWICKIEJ PARAFIIOkładka ECHA
  „ECHO” Naszej Swoszowickiej Parafii ukazuje się od 1998 roku. Gazetka zawiera treści o charakterze informacyjnym z rejonu naszej parafii oraz artykuły religijne i dotyczące różnych problemów społecznych. Ma ona bardzo ciekawą szatę graficzna zawierającą dużo zdjęć i rysunków. Oprócz stałej Redakcji artykuł do "ECHA" może napisać każdy, kto chce się podzielic swoimi uwagami z innymi parafianami przedstawiając je na łamach wydawnictwa.
Stałą Redakcję Gazetki tworzą:

  Ks. Józef Palenica – Redaktor Naczelny

 • Jolanta Ćwiertnia
 • Dominik Galas
 • Wanda Hryniewiecka
 • Karolina Kalinowska
 • Anna Klich
 • Jakub Komnata
 • Kinga Komnata
 • Dominik Kościelny
 • Joanna Mazgaj
 • Józef Mitka
 • Elżbieta Murzyn
 • Barbara Pindelska
 • Wojciech Michno
Korekcja
 • Agata Żółkoś
Zdjęcia
 • Jolanta Ćwiertnia
 • Dominik Kościelny
 • Antoni Lembas
Kolegium redakcji w czasie opracowywanie kolejnego wydania
„ECHA” Naszej Swoszowickiej Parafii
Adres redakcji

Dom Parafialny
30-698 Kraków ul. Kąpielowa 61
TEL.: (12) 654-73-53
E-MAIL: acinelapfezoj11@wp.pl