HISTORIA PARAFII

NASZE DZIEJE

15 sierpnia 1982 roku erygowano Parafią Opatrzności Bożej w Swoszowicach. Na podstawie Kodeksu Tynieckiego, Kronik Jana Długosza i Wróblowickiej Parafii "Liber Memorabilium", można ustalić ważne fakty, które dotyczą dziejów naszej parafii.

Nasz Kościół

Najstarszy zapis o Swoszowicach pochodzi z Kodeksu Tynieckiego, w którym pod datą 12.III.1362 r. wymieniono nazwę Swoszów, od imienia Swosz, pierwszego właściciela tych ziem. Jan Długosz w swoim opisie diecezji krakowskiej pod koniec XV wieku podaje, że wieś Swoszowice należała do Parafii Św. Jakuba na Kazimierzu. Kościół ten jest macierzysta parafią Swoszowic.Później znaczna część Swoszowic stała się własnością klasztoru Kanoników Regularnych przy Kościele Bożego Ciała. Z kolei "Liber Memorabilium" podaje, że od 1600 roku wsie: Wróblowice, Swoszowice, Kurdwanów należą do Augustianów Krakowskich, którzy pozostając pod zarządem Kościoła Bożego Ciała pełnią tutaj obowiązki duszpasterskie. W 1782 roku, na mocy dekretu, Józefa II Cesarza, wsie te zostały przydzielone do parafii kosocickiej. Po Kosocicach, obowiązki duszpasterskie nad Swoszowicami, przejęła nowo erygowana parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego we Wróblowicach. Pierwszym Proboszczem mieszkającym przy kościele we Wróblowicach (1802 rok) był Ks. Ignacy Skowronek.

Zamiar utworzenia parafii w Swoszowicach pojawił się już w 1842 roku. Adam Radwański, ówczesny właściciel Swoszowic, prowadził działania zmierzające do utworzenia w Swoszowicach parafii. Odbyło się kilka komisji z udziałem obywateli ziemskich. Dziedzic Wróblowic Jakub Leśniak, zrzekł się prawa patronatu nad Swoszowicami. Wyznaczono miejsce pod budowę nowego kościoła parafialnego w Swoszowicach " na wierzchu góry przy drodze do Wieliczki", za zgodą władz kościelnych. W 1843 roku Bp Tarnawski potwierdził pozwolenie wydane 15 maja 1843 roku przez Bp Ziglera na prośbę Feliksa Radwańskiego, właściciela zakładu kąpielowego. Jednakże parafii w Swoszowicach z różnych przyczyn nie utworzono.

Zalążkiem obecnego kościoła parafialnego w Swoszowicach była murowana kaplica na dziedzińcu dworskim, w której Msze Święte dla sióstr, kuracjuszy odprawiali czasami kapłani przebywający w uzdrowisku. Po 1829 roku Msze Święte odprawiano codziennie, ale tylko "w czasie kapielowym" (od maja do września).Ustanowienie Parafii Opatrzności Bożej w Swoszowicach Na terenie parafii w 1958 roku założono Dom Sióstr Opatrzności Bożej, które wybudowały kaplicę, a po konsekracji, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawiono Msze Święte dla sióstr, kuracjuszy i miejscowej ludności. Opiekunem duszpasterskim kaplicy był rezydujący Ks. Stanisław Żak. Na terenie Swoszowic wybudowano druga kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia przy "Domu Księży Chorych".

W 1977 roku duszpasterzem Swoszowic został Ks. Franciszek Jeziorczak, który w latach 1979-1981 rozbudował obecna kaplicę, poświęconą przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego 23.VIII.1981 roku. Rok później, 15.VIII.1982 roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP, Metropolita Krakowski dekretem ustanowił parafię w Swoszowicach pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Przygotowując się do Jubileuszu Dwudziestolecia Parafii powierzamy Opatrzności Bożej wielkie dzieło, które rozpoczął Ks.Prob. Grzegorz Mrowiec - budowy domu parafialnego i Kościoła.