IMIENINY

IMIENINY KS. JÓZEFA PALENICY
PROBOSZCZA


„ Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
/ Św. Jan Paweł II /


/ kliknij obrazek /

„Czcigodny Księże Proboszczu.
W dniu Twoich imienin, życzymy Ci radości z pełnionej posługi kapłańskiej.
Podążaj drogą Bożą ku świętości, obfitości Łask Bożych od naszego Pana i błogosławieństwa na każdy dzień.
Życzy Służba Liturgiczna Ołtarza”

„Czcigodny Księże Proboszczu.
Dzień imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
Zapewniając o naszej wdzięczności, pragniemy złożyć życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany.
Życzymy Ci, drogi księże proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.
Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń, oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.
Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże, od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Rycerzy Kolumba oraz wszystkich parafian. ”Powrót do strony głównej