SŁUŻBA LITURGICZNA
OŁTARZA

OBRZĘD
PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW
DO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

„Ja..., dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam, święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Święty Janie Bermansie – módl się za nami. Amen.”


/ kliknij obrazek /

W niedzielę 12 marca podczas Mszy świętej o g. 12.00, trzech kandydatów zostało włączonych do Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministrantami zostali:

Tomasz Dańczyński
Bartosz Dzik
Karol Nosal

Po odpowiednim przygotowaniu trwającym od września minionego roku, wyrażeniu woli podjęcia jakże zaszczytnej służby na chwałę Chrystusa i zaliczeniu egzaminu na zakończenie formacji dla kandydatów, nastąpił uroczysty dzień liturgicznego przyjęcia na ministrantów. Mszy świętej przewodniczył ks. Herbie Caniete, rogacjonista wspierający nas w posłudze duszpasterskiej. Nowi ministranci uroczyście założyli strój ministranta; sutanki, komże i kapturki. Złożyli również przyrzeczenia ministranckie, a na zakończenie liturgii otrzymali legitymacje ministranckie i pamiątkowe książki.
Nowym ministrantom oraz ich rodzicom z serca gratulujemy, wspieramy darem modlitwy ufając, że służba Chrystusowi przyniesie im wiele radości.
Wszystkich chłopców pragnących również podjąć podobną służbę prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Ks. Józef Palenica-proboszcz