SŁUŻBA LITURGICZNA
OŁTARZA

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

„Ja..., dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam, święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Święty Janie Bermansie – módl się za nami. Amen.”


/ kliknij obrazek /

Z wielką radością 25.12.2017r. w dzień Bożego Narodzenia przyjęliśmy pięciu kandytatów na ministranta.
Wymowne było to, że rozpoczęli swoją przygodę z służbą ołtarza w nowym kościele parafialnym. Myślę, że kiedyś z dumą będą wspominać, że to właśnie oni jako pierwsi, zostali kandytatami w nowym kościele.
Służba w Kościele wiąże się nie tylko z obowiązkami ale również z życiem we wspólnocie, a wspólnota to nie jest jakaś zwykła grupa jak klub piłki nożnej czy też klasa w szkole. Wspólnota daje wsparcie, przeżywa razem radosne chwile, ale też i ciężkie. Daje poczucie, że komuś na mnie zależy i przy mnie po prostu jest. Grono ministrantów i lektorów niejednokrotnie tworzy wspaniałe przyjaźnie na całe życie. To wszystko dzięki Bogu, który czuwa nad swoimi owieczkami i pilnuje ich by się nie pogubiły. Wzrastanie z Bogiem kształtuje naszą moralność, ale też uczy kultury osobistej, szacunku i odpowiedniego podejścia do rodziców i starszych. Dlatego zapraszamy chłopaków od 3 klasy szkoły podstawowej wzwyż do podjęcia przygody z służbą ołtarza. Wystarczy tylko podejść po jakiejkolwiek Mszy Świętej i powiedzieć, że chce się służyć, a resztę uzgodnimy indywidualnie.
Czekamy na was!
Ks. Bartłomiej Nawara.

Nowi kandydaci na ministrantów to:
Dominik Cichoń,
Szurała Antoni,
Łoś Wojciech,
Starowicz Cyprian,
Jędrzejowski Jakub.