SŁUŻBA LITURGICZNA
OŁTARZA

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

„Ja... pragnę zostać ministrantem. Wiem, że jest to ogromny zaszczyt służyć do Mszy Świętej ale i ogromny obowiązek. Dlatego chcę, przez okres kandydatury przygotować się do służby w Kościele.
Amen.”


/ kliknij obrazek /

Z wielką radością 02.12.2018r. przyjęliśmy czterech kandytatów na ministranta.
Módlmy się:
Boże, cały świat, który stworzyłeś, jest pełen Twojej chwały. Prosimy Cię, pobłogosław te szaty, które będą nosić kandydaci na ministrantów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe komże przypominają im, że są wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który na Górze Przemienienia ukazał się apostołom w szatach białych jak śnieg, i niech będą znakiem trwania w Jego łasce i nadziei życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nowi kandydaci na ministrantów to:

Tomasz Łoś,
Piotr Nosal,
Konrad Samek,
Krzysztf Sobecki.