SŁUŻBA LITURGICZNA
OŁTARZA

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW


/ kliknij obrazek /
/Foto: Ks. Bartłomiej/

Niech przystąpią ci, którzy pragną zostać kandydatami na ministrantów. (Ks. Wikariusz czyta nazwiska i imiona kandydatów) K.: Teraz zostaną poświęcone komże, byście godnie służyli w nabożeństwach liturgicznych. (ksiądz święci strój ministranta) K.: Drodzy kandydaci. Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia. Ja ..... * pragnę zostać ministrantem. * Wiem, że jest to ogromny zaszczyt * służyć do Mszy Świętej * ale i ogromny obowiązek. * Dlatego chcę, przez okres kandydatury * przygotować się do służby w Kościele.
Amen.