1.       Sprawozdanie w liczbach za rok 2011:

 

2.       a/ Z życia Kościoła

- 1 maja 2011 r. przy aplauzie półtora miliona wiernych papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika na stolicy Piotrowej - Jana Pawła II, błogosławionym. Wypowiedział wtedy takie słowa: „ Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię”


b/ Wydarzenia społeczne

- Wybory parlamentalne,


c/ Wydarzenia parafialne

- Kolędowanie w Szkole Podstawowej z udziałem scholi z Zawoi Górnej

- Półkolonia dla dzieci w domu parafialnym – I tydzień ferii zimowych

- Rekolekcje wielkopostne – ks. Robert Kumela

- Bierzmowanie

- I Komunia święta

- Pielgrzymka do Kalisza, Lichenia i Gidel

- XII Parafiada „W radości ducha i ciała”

- Pielgrzymka Ukrainę i Krym

-  Dwa wyjazdy na wycieczki ze służbą liturgiczną i scholą

- Odpust parafialny pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Czarnoty

- Pielgrzymka do Warszawy, Niepokalanowa i Kałkowa - Godowa

- Zaduszkowe zamyślenia

- Pielgrzymka do Guadalupe i innych sanktuariów maryjnych Meksyku

- Śpiew pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada

- Rekolekcje adwentowe – o. Sławomir Nita

 

3.        Sakramenty święte;

·     Chrztu świętego udzielono 28 dzieciom. Rok wcześniej 38. W tym roku chrzest święty przyjęło 10 dziewczynek, 18 chłopców

·     Sakrament spowiedzi i I Komunii św. przyjęło 57 dzieci. Rok wcześniej 46

·     Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 40 uczniom III klasy Gimnazjum.

·     Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarły 4 pary, rok wcześniej 9. Wygłoszono 18 zapowiedzi, zatem 14 ślubów odbyło się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

·     Rozdano 42 000 komunii  świętych.

·     Co miesiąc  odwiedzamy 18 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielony kilkunastu chorym i starszym podczas rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, a także kilka razy na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę.

·     Do wieczności Pan Bóg powołał 29 osób. Rok wcześniej 30. W tym roku było to 10 kobiet, 19 mężczyzn. 22 pogrzeby odbyły się we Wróblowicach, 7 na innych krakowskich cmentarzach.

 

4.        Sprawy budowlane;

a/  kościół parafialny -  odnowione zostały;

·          monstrancja,

·          prezbiterium 

·          druga część kościoła,

·          część stolarki drewnianej, zewnętrznej,

·          pomalowano fragmenty elewacji

·          dwa żyrandole

·          wymienione zostało oświetlenie żarowe na ledowe

·          wejście do kościoła

Koszty zostały pokryte ze składek niedzielnych  i świątecznych. Na utrzymanie parafii zebraliśmy ok. 100 tys. zł. Te fundusze pokrywają koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie,  wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki,  wypłaty dla pracowników

Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe, UPJP II. Na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów, a wszystkie należności zostały zapłacone.

 

b/ budowa nowego kościoła

Po dokonaniu koniecznych  zmian w projekcie budowlanym kościoła od maja rozpoczęliśmy dalsze prace wykonawcze przy budowie nowego kościoła. Zrealizowano V etap budowy kościoła. Wykonano ściany po stronie północnej, wschodniej i zachodniej do wysokości docelowej. Zrealizowano wykonanie słupów i filarów wewnętrznych do wysokości docelowej oraz belki poprzeczne i podłużne na przestrzeni całego kościoła. Na okres zimowy pręty łącznikowe zostały zabezpieczone przed korozją.  Obecnie trwa dopracowanie projektu konstrukcyjnego dachu. Przewidywany termin zakończenia zmian w projekcie konstrukcyjnym to koniec lutego. Po przygotowaniu i skosztorysowaniu dalszych etapów, mamy nadzieję rozpocząć kolejne prace na początku maja 2012 roku.

 

               Fundusz budowy nowego kościoła;

·             Na dzień 1 stycznia 2011 roku mieliśmy zgromadzone na koncie parafialnym 46 422, 54 zł.

·             W tym roku w dekanatach patronackich; makowskim,  skawińskim  i wawrzeńczyckim zebrano  łącznie  kwotę 136 556,42 zł + 120 S + 56,47 euro +  10 bani + 20 pensów+ 1 kunę. Na zbiórki wyjeżdżaliśmy 26 razy; 13 razy ks. Proboszcz, 13 razy ks. Sebastian, 2 razy  towarzyszył ks. Proboszczowi chór „Millennium”, 5 parafii dokonało bezpośredniego przelewu ofiar bez zbiórki.

W całym minionym roku z dekanatów patronackich, od parafian w kopertach, na konto, ze zamiany waluty na złotówki oraz innych indywidualnych ofiarodawców wpłynęło 426 265,16 zł. + oszczędności z zeszłego roku w wysokości 46 422, 54 zł.,  dają łączną kwotę 472 687,70 zł.

·              Planowany koszt V etapu został zwiększony o jeden aneks pozwalający dokończyć ściany od strony wschodniej i zachodniej na całej długości. Sprzyjająca pogoda i możliwość posiadania odpowiednich środków finansowych sprawiły, że podjąłem decyzję o wykonaniu powiększonego zakresu. Koszt realizacji V etapu budowy to; zobowiązania wobec firmy wykonawczej, nadzór budowlany, spłata Pracowni projektowej, koszt zmian w projekcie. Zatem łącznie całkowity koszt V etapu budowy został zamknięty kosztorysem  w wysokości  478 487,70 zł.  W związku z powyższym deficyt w kasie budowlanej na 31 grudnia tego roku wynosi 5 800,00 zł. Zakładaliśmy, że może on wynieść nawet 50 tys. zł. Zatem Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z wielką radością i ufnością myślimy o kontynuowaniu dalszych prac w roku 2012.

·              Na dzień dzisiejszy parafia nie posiada żadnych kredytów zaciąganych przeze mnie. Zobowiązania finansowe w kwocie 5 800,00 zł. są tylko wobec firmy wykonawczej p. Władysława Romanowskiego. Po spłaceniu tej kwoty, rozpoczynamy dalsze gromadzenie środków.  Licząc na zbiórki w parafiach patronackich (Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz  pozostawia nam na ten rok dalej  3 dekanaty patronackie) i ofiary od parafian  możemy liczyć na budżet ok. 420 000,00  zł.

W zależności od dysponowanych środków będziemy kontynuować dalsze prace, a na ten rok planujemy rozpoczęcie realizacji 60 % dachu kościoła.

·              Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz  za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  nowego kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować to, co możemy widzieć już na własne oczy. Dziękuję za ogromne zaufanie jakim mnie darzycie, tak to odbieram osobiście. Pragę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła została rozdysponowana tylko i wyłącznie na ten cel.

 

5.       Podziękowania;

·             Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą nasza wspólnotę parafialną i tych którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Sebastianowi Nowickiemu, wikariuszowi za pełną życzliwości pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, wspomaganie redakcji „Echa…”, za katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, a także za podjęcie trudu głoszenia kazań i zbiórek na budowę nowego kościoła w parafiach patronackich. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę, ofiary i zastępstwa, gdy podejmowaliśmy  posługę w innych parafiach związanych ze zbieraniem ofiar na budowę nowego kościoła oraz podczas wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową  pracy na  stanowisku organisty w naszej parafii; Panu Arturowi Orzechowskiemu i Panu Aleksandrowi Sterance – za pełną poświęcenia i służby pracę jako kościelnych; Pani Bogusławie Książek – Pani gospodyni, wspaniale zatroskanej o nasze wyżywienie;

 

·              Pani Teresie Stoń - dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman, Panu Sebastianowi Brożynie – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem.

 

·             Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla parafii, Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” i scholi młodzieżowej „Canticorum” pod dyrekcją Pani Moniki Waligóry, oraz dziecięcej „Perełki” razem z Panią Agnieszką Sikorą, za uświetnianie śpiewem Mszy świętych i innych parafialnych uroczystości. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz parafii, „Żywemu Różańcowi” za dar nieustannej modlitwy. Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom za oddaną służbę dla Pana Jezusa. Redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o aktualizację internetowej strony parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych. Z serca płynącą wdzięczność pragnę wyrazić wobec pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej i chóru „Millennium” za podejmowanie wielu inicjatyw i realizację organizacyjną wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii. Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i podjęcie w mijającym roku funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Swoją wdzięczność wypowiadam wobec Pana Władysława Romanowskiego właściciela Zakładu Remontowo-Budowlanego za kontynuację  i solidną realizację budowy nowego kościoła. Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę  do dobrego funkcjonowania parafii. „Bóg zapłać” za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej  i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do domu parafialnego. Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma Was w swojej opiece.

 

6.                Z okazji Nowego  2012 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask. Szczęść Boże.

Ks. Józef Palenica-proboszcz