Sprawozdanie w liczbach za rok 2017

 

1.       Z życia Kościoła- wspomnę tylko, że

- przeżywaliśmy 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie

- 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

- trzechsetną rocznice koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

- dokonano aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

- zakończył się rok św. Brata Alberta a rozpoczął św. Józefa 

 

2.       Wydarzenia parafialne

a/ - rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Tomasz Nowak,  natomiast adwentowe ks. Stanisław Szklarczyk - zmartwychwstaniec

- pod koniec sierpnia, decyzją ks. Metropolity Marka Jędraszewskiego, nastąpiła zmiana wikariusza. W miejsce ks. Kacpra Nawrota posługę duszpasterską podjął ks. Bartłomiej Nawara

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył ks. dr Stanisław Basista, rektor i kapelan cmentarza Rakowickiego a kazanie wygłosił ks. Adam Niwiński

- z racji odpustu zorganizowano występ zespołu regionalnego „Mogilanie” i tzw. „święto chleba” przygotowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

b/Inne wydarzenia  parafialne  roku 2017 to;

- kolędowanie w domu parafialnym z udziałem  zespołu „Cyrniawa” i chóru „Millennium”

- półkolonia dla dzieci – w pierwszym tygodniu  ferii  zimowych w której  uczestniczyło średnio 40 dzieci

- sakrament bierzmowania udzielony przez ks. bpa Grzegorza Rysia

- I Komunia Święta

- uczestniczyliśmy w parafialnej pielgrzymce do Kodnia i innych sanktuariów wschodniej Polski

- parafialna pielgrzymka na Bałkany

- zaduszkowe zamyślenia

- śpiew pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości

 

 c/ Do ważnych wydarzeń wpisujemy również święta  Bożego Narodzenia,  które przez trzy dni przy bardzo licznym udziale parafian odprawialiśmy w nowobudowanym kościele

   

3.       Sakramenty święte;

·     Chrztu świętego udzielono 35 dzieciom. Rok wcześniej 41. W tym roku chrzest święty przyjęło  15 dziewczynek, 20 chłopców

·     Sakrament spowiedzi i  Pierwszej Komunii św. przyjęło 85 dzieci. Rok wcześniej  49

·     Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 34 uczniom III klasy Gimnazjum. Rok wcześniej 35

·     Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarło 6 par, rok wcześniej 5. Wygłoszono 30 zapowiedzi, zatem 24 śluby odbyły się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

·     Rozdano 35 000 komunii  świętych.

·     Co miesiąc odwiedzamy średnio 24 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym  i starszym podczas rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjecie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

·     Do wieczności Pan Bóg powołał 27 osób. Rok wcześniej 36. W tym roku było to dwadzieścia kobiet, siedmiu mężczyzn. Dwadzieścia  pogrzebów odbyło się we Wróblowicach, siedem na innych  cmentarzach.

 

4. Sprawy budowlane;

    a/  kościół parafialny;    

Na utrzymanie parafii zebraliśmy ok. 150 tys. zł. Te fundusze pokrywają koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci, dzierżawę zakrystii, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie,  wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące remonty.  Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe, UPJP II. Na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów, a wszystkie należności zostały zapłacone.

 

b/ budowa nowego kościoła realizacja robót -  rok 2017

 

    ROBOTY WEWNĘTRZNE

·          wyburzenie murka przy schodach prezbiterium,

·          korekta biegu schodów na prezbiterium

·          podwyższenie + schody do tabernakulum

·          korekta wysokości nadproży  w zakrystii (3szt),

·          montaż głośnika w zakrystii  +ułożenie dodatkowych końcówek nagłośnienia na prezbiterium

·          wykonanie ogrzewania prezbiterium, bocznego wejścia i zakrystia (WC małe i łazienka)  - izolacja (papa +folia ochronna), styropian, rozłożenie rur C.O., wylewka

·          płytki niebieskie

·          wykonanie bocznych ołtarzy

·          dokończenie układania płytek wewnątrz (ściana wschodnia, boczne ołtarze, częściowo boczne wejście)

·          wykonanie elementów kamiennych wewnętrznych (parapety górne, dolne, podniebienia wnęk, ramy bocznych ołtarzy)

·          tynkowanie wnętrza (ściany zachodniej, strefa wieży, ściana frontowa – łukowa, ściana wschodnia, ściany bocznych ołtarzy, boczna kaplica, pomieszczenia zakrystii parter + zejście do piwnicy

·          wykonanie sufitu podwieszonego pod antresolą z płyt cementowych Aquapnel

·          wykonanie tynkowania sufitu pod antresolą

·          wykonanie barierek antresoli i chóru (stan surowy)

·          wykonanie wylewki na rurach C.O.

·          montaż glazury i terakoty w małym WC

·          montaż wybranych witraży

·          malowanie sufitu

·          elektryka – montaż gniazdek

 

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

·          realizacja okna bocznego w kaplicy

·          ocieplenie + wylewka spadkowa i izolacja z lepiku na daszkach nad kaplicą boczną

·          wykonanie podkładu elewacji wschodniej i zachodniej (15cm styropianu + 1x siatka + klej i malowanie zabezpieczające + niezbędna blacharka na daszkach)

·          wykonanie schodów zewnętrznych wejścia bocznego

·          poszerzenie strefy parkingowej (wywóz ziemi, nasypanie kamienia, przesuniecie ogrodzenia, montaż bramy i furtki)

·          uruchomienie wejścia bocznego

·          wykonanie docelowego pokrycia na stropodachu bocznego wejścia (folia EPDM)

·          zabezpieczenie ściany skośnej i naroża wewnętrznego poniżej krawędzi dachu (zatarcie zaprawą, wypełnienie pustek, malowanie)

·          odnowienie skrzynek gazowych

 

5.       Fundusz budowy nowego kościoła;

·     Zakładaliśmy zgromadzenie ok. 380 tys. złotych

·     Na dzień 1 stycznia 2017 roku mieliśmy 101 639,20 zł. zaoszczędzonych środków   finansowych.

·     W tym roku w dekanatach patronackich; makowskim,  skawińskim  i  wawrzeńczyckim zebrano  łącznie  kwotę  146 959,60 + 215,65 euro + 106 KCZ+ 6,5 funtów angielskich + 1 USD.  Na zbiórki wyjeżdżaliśmy 27 razy; piętnaście razy ks. Proboszcz,  osiem razy ks. Kacper, cztery razy ks. Bartłomiej, trzy parafie dokonały bezpośredniego przelewu ofiar bez zbiórki.

 W całym minionym roku z dekanatów patronackich, od parafian w kopertach, na konto, z zamiany waluty na złotówki oraz innych indywidualnych anonimowych ofiarodawców wpłynęło 435 012 zł. + zaoszczędzone środki  101 639,20 zł., dało łączną kwotę  536 651,20 zł.

·     Koszt realizacji kolejnego etapu budowy to; zobowiązania wynikające z zakresu przedstawionych prac, zakup materiałów i robocizna według kosztorysów, nadzór budowlany. Łącznie koszt  tegorocznego etapu budowy został zamknięty kwotą  w wysokości 556 963,20 zł.

Zatem w kasie budowlanej na dzień 31 stycznia mamy niedobór w wysokości 20 312 zł.  Wyższy budżet od zakładanego jest związany z tym, że mieliśmy kilku sponsorów z większymi ofiarami a także anonimowych. Wśród nich  jest również  ks. bp Jan Szkodoń.  Szerszy zakres prac nie pozwolił zmieścić się w zakładanym budżecie, ale też trudno było przerywać realizowane prace ze względu na niedobór środków pieniężnych. Wykonaliśmy te prace myślę, że ku naszej wspólnej radości.  Pozostaje nam  z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z ufnością myślimy o kontynuowaniu dalszych prac w roku 2018, które rozpoczną się zaraz po nowym roku.

 

Budowa kościoła –plan robót - rok 2018

•  wykonanie posadzki w kościele i zakrystii ( izolacja z papy, folia przekładkowa, styropian, rury C.O.)

•  wylewka na całości

•  wykończenie barierki chóru i antresoli (tynkowanie + elementy kamienne)

Przerwa na Boże Ciało

•  układanie posadzki kamiennej

•  uzupełnienie instalacji elektrycznej (skrzynki + sterowanie, osprzęt)

•  wykonanie całej lub w części parkingu zielonego – lewa strona od wjazdu (usuniecie warstw ziemi wykonanie drenażu, zasyp kamieniem, ułożenie “plastra miodu”, zasyp humusem z trawą)

•  realizację witraży zgodnie z finansowaniem ofiarodawców

•  oraz inne prace o ile pozwolą na to środki pieniężne

Odbiór częściowy budynku

Na koniec przyszłego roku pragniemy przeprowadzić się do nowej świątyni.

 

       Zakres prac będzie konsultowany na bieżąco z Radą Parafialną.

Już wiemy, że w budowie będą nas wspierać te same trzy dekanaty, jak to było w mijającym roku.

•  Wyjeżdżając na zbiórki w parafiach patronackich  i gromadząc ofiary od parafian  możemy liczyć na budżet ok. 400 000,00  zł.

•  Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz  za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  nowego kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować to, czego doświadczyliśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia . Dziękuję za ogromne zaufanie jakim mnie darzycie, tak to odbieram osobiście. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko i wyłącznie na ten cel.

 

6. Podziękowania;

•  Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję Ks. Kacprowi Nawrotowi –byłemu wikariuszowi, a także ks. Bartłomiejowi Nawarze naszemu obecnemu wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, za katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o ministrantów i lektorów, pomoc w prowadzeniu grupy oazowej, a także za trud głoszenia kazań i podjęcie zbiórek na budowę nowego kościoła w parafiach patronackich. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Joanny Suchaneckiej – katechetki za pracę katechetyczną. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH  i  wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę, ofiary i zastępstwa  podczas wizyty duszpasterskiej, szczególnie dziękujemy ks. Herbiemu Caniette za całoroczną pomoc w czasie naszych wyjazdów na zbiórki w dekanatach patronackich. Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance – za pełną poświęcenia i służby pracę jako kościelnego; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową  pracy na  stanowisku organisty  w naszej parafii; Pani Bogusławie Książek – gospodyni  zatroskanej o nasze wyżywienie;

•  Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem.

•  Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla parafii, Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, braciom z Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się i podejmowanie licznych obowiązków na rzecz dobra parafii. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o internetową stronę parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych.

•  Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii.  Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy, a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”. Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za stały nadzór budowlany prac wewnątrz kościoła. Jesteśmy wdzięczni wszystkim firmom, które pracowały na budowie.  Bóg zapłać  dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę  do dobrego funkcjonowania parafii.  Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej  i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o  nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego. 

Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma Was w swojej opiece.

 

7. Z okazji Nowego Roku 2018 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask. Szczęść Boże.

Ks. Józef Palenica-proboszcz


Powrót do strony głównej