Sprawozdanie w liczbach za rok 2018

 

1.   Z życia Kościoła i Ojczyzny- wspomnę tylko, że:

- przeżywaliśmy rok Ducha Świętego

- w minionym roku przypadła 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży

- odbył się synod biskupów w całości poświęcony ludziom młodym w Kościele

- 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową

-  beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej

- ogłoszenie nominacji biskupiej dla ks. prof. J. Mastalskiego 

- w Ojczyźnie był to rok jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 

2.   Wydarzenia

a/ wydarzenia parafialne

- rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Grzegorz Kurzaj,  natomiast adwentowe ks. Paweł Krok, sercanie 

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył ks. Józef Milan, proboszcz parafii Mogilany, a kazanie wygłosił ks. Emil Furtak, proboszcz parafii Gaj

- z racji odpustu zorganizowano występ zespołu regionalnego „Mogilanie” i tzw. „święto chleba” przygotowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

b/ inne wydarzenia  parafialne  roku 2018 to;

- kolędowanie w domu parafialnym z udziałem  zespołu „Mogilanie” i chóru „Millennium”

- półkolonia dla dzieci – w czasie ferii zimowych w której uczestniczyło średnio 30 dzieci

- sakrament bierzmowania udzielony przez ks. bpa Jana Zająca

- I Komunia Święta

- zaduszkowe zamyślenia

- śpiew pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości

 

c/ do szczególnych i historycznych  wydarzeń wpisujemy dzień 1 grudnia w którym to ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski pobłogosławił nasz nowy kościół i tym samym przy bardzo licznym udziale parafian,  zaproszonych kapłanów i gości rozpoczął stałe sprawowanie nabożeństw w nowym kościele

 

3. Sakramenty święte;

·          Chrztu świętego udzielono 26 dzieciom. Rok wcześniej 35. W tym roku chrzest święty przyjęło 12 dziewczynek, 14 chłopców

·          Sakrament spowiedzi i Pierwszej Komunii św. przyjęło 87 dzieci. Rok wcześniej  85

·          Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 46 uczniom III klasy Gimnazjum. Rok wcześniej 34

·          Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarło 8 par, rok wcześniej 6. Wygłoszono 34 zapowiedzi, zatem 26 ślubów odbyły się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

·          Rozdano 37 000 komunii  świętych, rok wcześniej  35 000

·          Co miesiąc odwiedzamy średnio 26 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym i starszym podczas rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjecie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

·          Do wieczności Pan Bóg powołał 28 osób. Rok wcześniej 27. W tym roku było to czternaście kobiet i czternastu mężczyzn. Osiemnaście  pogrzebów odbyło się we Wróblowicach, dziesięć  na innych cmentarzach.

 

 

4. Sprawy budowlane;

a/  kościół parafialny;    

Na utrzymanie parafii zebraliśmy ok. 150 tys. zł. Te fundusze pokrywają koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci, dzierżawę zakrystii, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie,  wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące remonty. Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe, UPJP II. Na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów, a wszystkie należności zostały zapłacone.

b/ budowa nowego kościoła realizacja robót -  rok 2018

 

ROBOTY WEWNĘTRZNE

·     wykonanie izolacji poziomej na płycie kościoła

·     rozprowadzenie rurek C.O. do ogrzewania podłogowego w kościele i na zapleczu

·     wylewki w kościele i na zapleczu

·     posadzki w  kościele, na  chórze, antresoli i na zapleczu (w całości ok.780 m2)

·     montaż głośników na antresoli i na chórze

·     dokończenie stanu surowego balustrady na schodach  wraz z tynkowaniem i pracami kamieniarskimi barierek w całości

·     uzbrojenie łazienki na zapleczu

·     podłączenie instalacji gazowej, pieca gazowego i stosownych urządzeń do ogrzewania podłogowego

·     montaż wybranych witraży

·     montaż stolarki drzwiowej na zapleczu

·     podłączenie instalacji elektrycznej do tablic rozdzielczych oraz sterującej wraz z montażem tych tablic, a także wykonanie innych niezbędnych instalacji wraz z montażem gniazdek i oświetlenia zewnętrznego z wieży

·     zamontowano system alarmowy

·     prace związane z przeprowadzką do nowego kościoła

·     podjęliśmy decyzję o zakupie organów z parafii w Essen

·     został ufundowany dzwon Władysław o wadze 580 kg.

·     został ufundowany obraz Pana Jezusa Miłosiernego

 

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

·     wykonanie podkładu elewacji w strefie wejść do zakrystii i wejścia głównego (15cm styropianu + 1x siatka + klej i malowanie zabezpieczające)

·     malowanie zakrystii

·     poszerzenie strefy parkingowej

·     montaż słupków wraz z przęsłami pozyskanymi z demontażu ogrodzenia przy ul. Piłkarskiej

·     wykonanie chodnika miedzy domem parafialnym a wejściem do zakrystii

·     położenie kostki przed wejściem bocznym, oraz płytek i kostki przed wejściem głównym

·     wzmocnienie ogrodzenia od strony wschodniej

 

 

 Fundusz budowy nowego kościoła;

·     Zakładaliśmy zgromadzenie ok. 400 tys. złotych

·     Na dzień 1 stycznia 2018 roku mieliśmy niedobór  w kasie budowlanej wysokości 20 312  

·     W tym roku w dekanatach patronackich; makowskim,  skawińskim  i  wawrzeńczyckim  zebrano łącznie  kwotę  148 311,64 + 82,46 euro + 5 funtów angielskich + 1 USD.  Na zbiórki wyjeżdżaliśmy 27 razy; czternaście razy ks. Proboszcz,   trzynaście  razy ks. Bartłomiej, trzy parafie dokonały bezpośredniego przelewu ofiar bez zbiórki.

W całym minionym roku z dekanatów patronackich, od parafian w kopertach, na konto, z zamiany waluty na złotówki oraz innych indywidualnych anonimowych ofiarodawców wpłynęło 420 316 zł. Koszt realizacji kolejnego etapu budowy to; zobowiązania wynikający z zakresu przedstawionych prac, zakup materiałów i robocizna według kosztorysów, nadzór budowlany.

Łącznie koszt  tegorocznego etapu budowy został zamknięty kwotą w wysokości 477 477,79 zł.

Zatem w kasie budowlanej na dzień 31 grudnia mamy niedobór  w wysokości 57 161,79 zł. Niezależnie od tego na organy zostało zebrane 43 800 zł.  Wyższy budżet od zakładanego jest związany z tym, że mieliśmy kilku sponsorów z większymi ofiarami,  a także anonimowych. 

Dużo szerszy zakres prac nie pozwolił zmieścić się w zakładanym budżecie, ale też trudno było przerywać realizowane prace ze względu na niedobór środków pieniężnych (szczególnie mam na myśli posadzkę). Wykonaliśmy te prace ze względu na przeprowadzkę do nowego kościoła myślę, że ku naszej wspólnej radości. Pozostaje nam z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z ufnością myślimy o dalszym kontynuowaniu prac w roku 2019.

 

 

5.    Budowa kościoła –plan robót -  rok 2019

•  spłata należności za posadzkę przewidziana na rok 2019 i innych zobowiązań wynikających z wykonanego w tym roku zakresu  prac

•  zagospodarowanie jak największej ilości miejsc na parking

•  wykonanie troje drzwi zewnętrznych

•  dokończenie sufitów  w wiatrołapach i na zapleczu

•  realizację witraży zgodnie z finansowaniem ofiarodawców

•  oraz inne prace o ile pozwolą na to środki pieniężne

•  Zakres prac będzie konsultowany na bieżąco z Radą Parafialną.

Już wiemy, że w budowie będą nas wspierać te same trzy dekanaty, jak to było w mijającym roku.

Wyjeżdżając na zbiórki w parafiach patronackich i gromadząc ofiary od parafian możemy liczyć na budżet ok. 400 000,00  zł.

•  Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz  za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  nowego kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować to, czego doświadczyliśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia . Dziękuję za ogromne zaufanie jakim mnie darzycie, tak to odbieram osobiście. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko i wyłącznie na ten cel.

 

 

  6.  Podziękowania;

•  Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Bartłomiejowi Nawarze naszemu wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o ministrantów i lektorów, prowadzenie grupy oazowej, a także za trud głoszenia kazań i podjęcie zbiórek na budowę nowego kościoła w parafiach patronackich. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Joanny Suchaneckiej  i Pani Agnieszki Sikory– katechetek za pracę katechetyczną. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę, ofiary i zastępstwa podczas wizyty duszpasterskiej, szczególnie dziękujemy ks. Herbiemu Caniette za całoroczną pomoc w czasie naszych wyjazdów na zbiórki w dekanatach patronackich. Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance – za pełną poświęcenia i służby pracę jako kościelnego; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową  pracy na  stanowisku organisty  w naszej parafii; Pani Bogusławie Książek – gospodyni  zatroskanej o nasze wyżywienie;

•  Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem.

•  Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla parafii, Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych i nie tylko. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, braciom z Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się  i podejmowanie licznych obowiązków na rzecz dobra parafii. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o internetową stronę parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych.

 

•  Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii.  Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy, a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”.

•  Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za stały nadzór budowlany prac wewnątrz kościoła, szczególnie zaprojektowanie posadzki, barierek na chórze i antresoli oraz nadzór ich wykonania, a samej firmie Skalnex z Czasławia za jej wykonanie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim firmom, które pracowały na budowie: Panu Rafałowi Poniczowi za wszystkie prace elektryczne i ofiarowanie darmowe  prac związanych z oświetleniem witraży ze stacjami drogi krzyżowej, Panu Marcinowi Żmudzie za wykonanie prac izolacyjnych, żelbetowych i tynkarskich. Szczególne słowa podziękowania pragnę wypowiedzieć wobec Pana Jacka Widłaka za ofiarowanie prac  związanych z wykonaniem ogrzewania podłogowego po kosztach materiału, zaś cała robocizna jest za darmo i jest darem rodzinnym dla naszej budowy. Wdzięczność wypowiadamy wobec Pana Leszka Badury za darmowe wykonanie systemu alarmowego, rodzinie Państwa Kamusińskich za ufundowanie dzwonu, a Państwu Rzeźnikom za ufundowanie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Bóg zapłać  dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę do dobrego funkcjonowania parafii.  Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego. Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma Was w swojej opiece.

 

 Z okazji Nowego Roku 2019 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask. Szczęść Boże.

Ks. Józef Palenica-proboszcz


Powrót do strony głównej