Sprawozdanie w liczbach za rok 2020

 

1.       Z życia Kościoła i Ojczyzny- wspomnę tylko, że:

- przeżywaliśmy rok duszpasterski pod hasłem Wielka tajemnica wiary

- w minionym roku przypadło 100-lecie urodzin Jana  Pawła II

- w Ojczyźnie był to rok wyborów prezydenckich

- prawie cały rok był podporządkowany pandemii koronawirusa Covid -19      

 

2.       Wydarzenia

a/ wydarzenia parafialne:

- z racji pandemii nie odbyły się rekolekcje wielkopostne, a rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Bogdan Kuta-sercanin

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył i wygłosił kazania ks. prof. Krzysztof Kościelniak

- z racji odpustu zorganizowano występ zespołu regionalnego „Kapeli z Bronowic ” i tzw. „święto chleba” przygotowane przez  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

b/ inne wydarzenia  parafialne  roku 2020 to;

- wspólne kolędowanie z jasełkami wykonanymi przez dzieci z naszej szkoły i scholę  Perełki, a także wystąpił chór parafialny Millennium.

- sakrament bierzmowania został udzielony przez ks. inf. Stanisława Olszówkę z Zakopanego

- w czerwcu i październiku w czterech grupach odbyła się  I Komunia Święta

- z dniem 26. sierpnia decyzją ks. abpa Marka Jędraszewskiego nastąpiła zmiana wikariusza w naszej parafii. W miejsce ks. Bartłomieja Nawary, ks. abp mianował ks. kan. Marcina  Masłonia. Decyzją władz zakonnych, ks. Herbie Caniette pomagający przez cztery lata w naszej parafii, został przeniesiony do posługi w Warszawie

- przeżywaliśmy zaduszkowe zamyślenia

- z inicjatywy ks. Marcina – wikariusza w ostatni tydzień listopada przeżywaliśmy czas szczególnej modlitwy za chorych i służby opiekujące się chorymi przez wstawiennictwo bł. Hanny Chrzanowskiej

 

3.       Sakramenty święte;

·     Chrztu świętego udzielono 26 dzieciom. Rok wcześniej 21. W tym roku chrzest święty przyjęło 13 dziewczynek i 13 chłopców

·     Sakrament spowiedzi i  Pierwszej Komunii św. przyjęło 61 dzieci. Rok wcześniej  41.

·     Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 22 uczniom VIII klasy SP.  Rok wcześniej 81.

·     Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarły 4 pary, rok wcześniej 11. Wygłoszono 18 zapowiedzi, zatem 14 ślubów odbyło się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

·     Rozdano 28 500 komunii  świętych, rok wcześniej  42 000

·      W każdym miesiącu odwiedzamy średnio 26 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym i starszym podczas rekolekcji adwentowych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjecie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

·     Do wieczności Pan Bóg powołał 36 osób. Rok wcześniej 30. W tym roku było to 21 kobiet i 15 mężczyzn. Dwadzieścia pięć pogrzebów odbyło się we Wróblowicach, a za 17 z nich  Msze święte pogrzebowe zostały odprawione w naszym kościele parafialnym, zaś 11 pogrzebów było na innych  cmentarzach.

 

4.  Sprawy budowlane;

a/  kościół parafialny;    

  Na utrzymanie parafii zebraliśmy blisko 180 tys. zł. Te fundusze pokrywały koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie, wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące wydatki. Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe, UPJP II. Nadwyżek w tym roku nie było, ale dzięki ofiarom na składkę i wpłatom na konto  na utrzymanie parafii,  na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów z tego tytułu, a wszystkie należności na koniec roku zostało zapłacone.

b/ budowa kościoła - realizacja robót -  rok 2020

           Wykonano prace:

·     zamontowano dwoje drzwi wewnętrznych w drugiej łazience na zapleczu i wykonano jej uzbrojenie

·     w zakrystii dla ministrantów położone zostały panele podłogowe

·     wykonano potrzebne kominy w części gospodarczej zakrystii

·     zrealizowano pokrycie docelowe dachu nad zakrystią i zapleczem gospodarczym z oknami połaciowymi, włazami kominowymi  oraz wszystkie parapety zewnętrzne w kościele i zakrystii

·     wykonano malowania ściany frontowej i wschodniej oraz większości belek wewnątrz kościoła i dwóch filarów  

·     realizację termoizolacji na daszkach nad wejściem głównym oraz nad kaplicą boczną

·     wykonanie figury św. Antoniego

·     wykonanie i montaż ambonki i ołtarza do odprawiania Mszy świętych

 

5.       Fundusz budowy nowego kościoła;

·     Zakładaliśmy zgromadzenie ok. 400 tys. złotych

·     W dniu 1 stycznia 2020  mieliśmy 650 zł. na nowe zadania, na poczet montażu organów 2 150 zł. i dług za tryptyk  w wysokości 209 700 zł.

·     W tym roku w dekanatach patronackich;  Salwator, Kazimierz i Borek Fałęcki  pomimo pandemii zebrano łącznie  kwotę  86 826 zł. + 20,50 euro + 2 franki szwajcarskie + 0,25 USD.  Przeprowadzono 14 zbiórek.  Na zbiórki sześć razy wyjeżdżał ks. Proboszcz, jeden  raz ks. Bartłomiej, dwa razy Ks. Marcin, a pięć parafii dokonało bezpośredniego przelewu ofiar bez zbiórki. W podanej kwocie został uwzględniony przelew, którego dokonała parafia z Kurdwanowa w wys. 20 tys. zł. W całym minionym roku z dekanatów patronackich, od parafian w kopertach i na konto, z zamiany waluty na złotówki, z ofiar składanych do świeczników wotywnych, oraz innych indywidualnych ofiarodawców i fundatorów w tym roku wpłynęło 448 895 zł.

·     Koszt realizacji kolejnego etapu budowy to; spłata zaległości z poprzedniego roku, spłaty zobowiązań  wynikające z zakresu przedstawionych prac, zakup materiałów i robocizna według kosztorysów, nadzór budowlany. Łącznie koszt tegorocznego etapu budowy z ofiarami fundacyjnymi na wykonany zakres prac  został zamknięty kwotą  w wysokości 395 069 zł.

Finansowanie prac musimy rozdzielić i na 31 grudnia przedstawia się ono następująco. Wszystkie materiały i wykonane prace zostały zapłacone w całości. Brakująca kwota na ołtarz i ambonkę została uzupełniona z zebranych ofiar, wpłacanych na budowę bez wskazania. W kasie  na poczet montażu organów zabezpieczono zebraną kwotę w wys. 17 523 zł., na montaż stolarki drzwiowej zabezpieczono potrzebną kwotę w wys. 32 000 zł. oraz zabezpieczone są zebrane wpłaty na niewykonane jeszcze witraże. Udało się spłacić tryptyk w kwocie 119 700 zł. Zatem na nowe zadania w kasie budowlanej zostało 4 303 zł. + zabezpieczone środki na planowane prace. Obecnie  potrzeba nam jeszcze 90 000 zł. na spłatę tryptyku i jest to  jedyne zobowiązanie finansowe parafii. Na ten cel, a także na montaż organów przewidujemy pozyskanie środków ze sprzedaży działki z nieruchomością obiektu kościoła przy ul. Piłkarskiej. Na dzień dzisiejszy sprawa przedstawia się następująco. Ponad rok trwało prawne uregulowanie działki, na której jest posadowiona część kościoła, a która to była własnością sąsiada. Mamy już decyzję  ze strony Miasta Krakowa o pozytywnym uregulowaniu własności. Na początku nowego roku dokonamy uregulowania notarialnego i wtedy będziemy mogli przystąpić do sprzedaży. Ufam, że dokonamy tego w możliwie szybkim czasie. Pozostaje nam z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z ufnością myślimy o dalszym kontynuowaniu prac  w roku 2021.

 

Budowa kościoła –plan robót -  rok 2021

·     świetlik w dachu (w nim przewidziana jest wentylacja dla obiektu kościoła)

·     troje drzwi wewnętrznych

·     wykonanie kolejnych  witraży

·     prace uzupełniające w wiatrołapach wejść do kościoła

·     tabernakulum

·     bardzo chcielibyśmy zainstalować również oświetlenie docelowe

·     oraz inne prace na zewnątrz kościoła o których będziemy informować na bieżąco                                                                                                                            

·     montaż organów- tu pragnę dopowiedzieć, że ks. Arcybiskup powołał nową komisję do spraw muzyki kościelnej. Obecna komisja zasugerowała, aby potencjalnego wykonawcę montażu organów w naszym kościele wyłonić na drodze przetargu. W tym czasie kandydaci do tego montażu składają oferty. Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargu, który odbędzie się w obecności Komisji i Rady Parafialnej poinformujemy o terminie rozpoczęcia prac montażowych

·     Zakres prac będzie konsultowany z Radą Parafialną na spotkaniach. Jeszcze nie wiemy czy będą nas wspierać  dekanaty patronackie. Ufam, że będziemy mogli znów liczyć na budżet ok. 400 000  zł.

·     Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  nowego kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować to, czego doświadczyliśmy podczas mijającego roku, roku jak doskonale wiemy bardzo trudnego, gdzie nie wiadomo było jak będzie wyglądało finansowanie. Dziękuję za ogromne zaufanie jakim mnie darzycie, tak to odbieram osobiście. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko i wyłącznie na ten cel.

6.       Podziękowania inne;

·     Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Bartłomiejowi Nawarze byłemu wikariuszowi oraz ks. Marcinowi Masłoniowi obecnemu wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o ministrantów  i lektorów,  prowadzenie grupy oazowej, a także za trud głoszenia kazań i podjęcie na tyle, na ile było to możliwe zbiórek na budowę nowego kościoła w parafiach patronackich. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Joanny Suchaneckiej i Pani Agnieszki Sikory– katechetek za pracę katechetyczną. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i  wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę, ofiary i zastępstwa podczas wizyty duszpasterskiej, szczególnie dziękujemy ks. Herbiemu Caniette i ks. Władysławowi Milakowi za  pomoc w czasie naszych wyjazdów na zbiórki w dekanatach patronackich, jak również przy zwiększonej ilości Mszy świętych w naszym kościele.  Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance –za pełną poświęcenia i służby pracę jako zakrystianina; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową pracy na  stanowisku organisty  w naszej parafii; Pani Bogusławie Książek – gospodyni zatroskanej o nasze wyżywienie;

·     Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem, Państwu Marii  i Stanisławowi Moskalom za podejmowane prace dla dobra naszej parafii i potrzebujących oraz  inicjowanie  codziennej modlitwy.  To był rok i dwa miesiące, podczas których p. Maria codziennie o g. 18.15 odmawiała 10 różańca w naszym kościele.      

·     Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla parafii, w tym roku konsultacje odbywały się nieco inaczej i mniejszym wymiarze, ale też zakres prac był dość jasno sprecyzowany. Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych i nie tylko. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie  inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, Panu Wojciechowi Gawłowi i Panu Jackowi Baraniakowi z braćmi z Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się i podejmowanie  obowiązków na rzecz dobra parafii. Zawsze można na nich liczyć. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o internetową stronę parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych. Tu pragnę wyrazić wdzięczność  tym wszystkim, którzy zaangażowali się w techniczne wykonanie odpowiednich działań, aby z naszego kościoła odbywała się transmisja internetowa nabożeństw. Dziękuję również Panu Mateuszowi Szarnickiemu i Panu Bartłomiejowi Cichoniowi z zespołem za kilka profesjonalnych transmisji, a było to między innymi na Wielkanoc, Boże Ciało i Pasterkę.

Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii.  Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy,  a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”. Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za stały nadzór budowlany prac wewnątrz kościoła, wykonanie projektu ołtarza i ambonki,  wykonanie figury św. Antoniego, projektów drzwi wewnętrznych, a samej firmie Skalnex z Czasławia za realizację ołtarza i ambonki. Wdzięczni jesteśmy również  Panu Bogdanowi Pieronowi za prace elewacyjne i kominiarskie. Jesteśmy wdzięczni Panu Henrykowi Kapicy za darmowe wykonanie prac malarskich wewnątrz kościoła, Panu Jackowi Widłakowi za prace wodno-kanalizacyjne, Panu Edwardowi Haziorowi i Panu Andrzejowi Kotowi za stałą dyspozycyjność  i bieżącą naprawę i obsługę spraw dotyczących  oświetlenia  i elektryczności. Bóg zapłać  wszystkim innym firmom, które miały zlecone zadania i prace, a także dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę do dobrego funkcjonowania parafii. Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o  nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego. Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości  o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma Was w swojej opiece.

 

7.       Z okazji Nowego Roku 2021 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask. Szczęść Boże.

 Ks. Józef Palenica-proboszcz


Powrót do strony głównej