OPŁATEK 2019

SPOTKANIE OPŁATKOWE
GRUP DUSZPASTERSKICH
PRZY PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
W SWOSZOWICACH


/ kliknij obrazek /

W sobotę 12 stycznia w domu parafialnym odbyło się spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich przy parafii Opatrzności Bożej w Swoszowicach. Jest to czas, życzeń i dzielenia się białym, kruchym opłatkiem, który jest też symbolem wielkiej nadziei i pojednania.
Powrót do strony głównej