PEREGRYNACJA KOPI OBRAZU MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

„Matko Boża z Guadalupe. Zaledwie trzy miesiące temu z woli Opatrzności Bożej, przedstawiciele naszej Parafii mogli pielgrzymować do miejsca Twego objawienia na meksykańskiej ziemi. Zatrzymywaliśmy się w Twoim domu dwukrotnie. Nie sposób było nam wtedy pomyśleć, że tak bardzo zapamiętasz nasze pielgrzymowanie i żarliwą modlitwę. Szczęście i pokój napełniały nasze serca, ubogacone otrzymanymi łaskami. Obecność w Twoim domu i świadomość, że trzeba powracać rodziły pytania – czy dane nam będzie jeszcze kiedyś zatrzymać się przed Twoim obliczem i wypowiedzieć słowa modlitwy? Nikt z nas nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie, Ty Maryjo powrócisz za nami w kopii swojego, cudownego obrazu. Radość i wdzięczność wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w parafialnym kościele. W tym wizerunku jesteś wśród nas, Matko Boża, nasza Pani i Orędowniczko !
Witamy Cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko i Królowo nieba i ziemi!
W progi naszej świątyni przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc pod swoim sercem Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Pełni radości i uwielbienia modlimy się wołając: ...”

W dniu 20 lutego w naszej parafii gościł cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe . Jej obecność pośród nas jest częścią europejskiej peregrynacji po parafiach, z których wywodzą się Rycerze Kolumba.
W nasze społeczności parafialnej Rycerze Kolumba funkcjonują od roku. Jest to zatem najmłodsza grupa w parafii, a jednocześnie najstarsza, bowiem początki Rycerzy sięgają XIX wieku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Swoszowicach mieszka i pracuje 6 Rycerzy Kolumba. Wchodzą oni w skład Rady Rycerzy Kolumba nr 14000 im. bł. Jana Pawła II z siedzibą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Chcemy wyrazić wdzięczność Bożej Opatrzności za ten wielki dar obecności Matki Bożej z Guadalupe u nas. Jej objawienie się w 1531 roku w Meksyku pozwoliło wielu ludziom zagubionym odkryć Boże wezwanie do odkrycia w sobie dobra, piękna, miłości, której to źródło jest w Bogu. Ufamy, że Maryja pozwoli i nam to samo odkryć w sobie. Tym bardziej, że rozpoczynamy kolejny Wielki Post. Czas wzrostu i łaski ale także i wewnętrznych wyrzeczeń.
Powrót do strony głównej