PIELGRZYMKA
MEKSYK

„Kilka refleksji o pielgrzymce do Sanktuariów Maryjnych Meksyku”

„Początkowa i końcowa wizyta w Bazylice Matki Bożej – Dziewicy z Guadalupe – spinała w jedna całość naszą wizytę. Zwłaszcza ta końcowa, która odbywała się podczas licznych pielgrzymek mieszkańców z całego Meksyku, przybywających gromadnie na święto swojej opiekunki Dziewicy z Tepeyac (tak nazywa się wzgórze objawień) zrobiła na nas wielkie wrażenie. W dniu 12 grudnia w obchodach Święta uczestniczy 2 miliony wiernych, najlepsi piosenkarze, aktorzy i grupy tancerzy „colcheros” ubranych w tradycyjne stroje indiańskie. Chociaż do tego dnia brakowało jeszcze 2 tygodnie, wielkie tłumy pielgrzymów jakie przepływały przez Sanktuarium dawały nam pewne wyobrażenie o przebiegu tego Święta. Mieliśmy kilka godzin czasu, wiec po wysłuchaniu naszej Mszy Św. koncelebrowanej przez Ks., Ks. Józefa Palenicę oraz Marka Żuka, mogliśmy zwiedzać Bazylikę oraz uczestniczyć w barwnych celebracjach Mszy Świętych odprawianych dla przybywających pielgrzymów w języku hiszpańskim i miejscowym języku nahuatl.”

Cytat z artykułu /„Kilka refleksji o pielgrzymce do Sanktuariów Maryjnych Meksyku” – opracowany przez Piotra Ruska i Tadeusza Soleckiego – Echo Naszej Swoszowickiej Parafii nr. nr.60 wyd. grudzień 2011/

Pielgrzymka Meksyk 2011 w fotografi – opracowała Anna Mieczkowska

Pielgrzymka Meksyk 2011 w fotografii
Barbary i Stanisława Mazoń

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje - "pełny ekran"
  • Wybierz klawisz F11