PIELGRZYMKA
NADBAŁTYCKIE STOLICE


Część 1.

Część 2.

Część 3.

FOTO: SN

„Bałtyckie stolice”

Drugiego lipca tego roku wyruszyliśmy z naszej parafii na pielgrzymi szlak. Celem były dawne Inflanty. Ziemia wpisana w dziedzictwo I Rzeczpospolitej. Pierwszego dnia udaliśmy się aż do Kowna, które zwiedziliśmy następnego dnia. Miejsca związanego z historią zmagań z Krzyżakami, ale i ze szkołą w której uczył Adam Mickiewicz i skąd zaczął się jego wygnańczy los. Kolejnym etapem była Góra Krzyży, gdzie poleciliśmy Bogu nasze sprawy we Mszy Świętej i udaliśmy się do Rygi, a później do Tallina, które mieliśmy możność zwiedzić.
Opuszczając Estonię udaliśmy się do St. Petersburga, gdzie zatrzymaliśmy się na trzy dni. Zwiedziliśmy w tym czasie Peterhoff, Ermitaż, Carskie Sioło, Wyspę Wasiljewską, Twierdzę Piotra i Pawła, Aurorę. Zakosztowaliśmy białych nocy i mogliśmy podziwiać w czasie „nocnego rejsu” podnoszenie mostów na Newie. Po tej wizycie nie dziwi nas już określenie „Wenecja północy” używane w stosunku do tego miasta.
Z St. Petersburga, wracając udaliśmy się do Pskowa. Miasta, o które wojnę toczył król Batory, a które znane jest dziś z malowniczych białych cerkiewek wyłaniających się z Pskowi, rzeki przecinającej miasto. Zwieńczeniem wyjazdu było Wilno i wizyta u Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nie sposób było ukryć wzruszenia, kiedy z wysokości kaplicy Maryi patrzyliśmy na ulice miasta, z którym tak wielu wybitnych synów naszego narodu było związanych.
Słowo pielgrzymka niesie w sobie znaczenie duchowe. I taka była nasza wędrówka. Podobnie jak rok wcześniej, podążaliśmy śladami naszego polskiego ducha. W miarę pokonywania kilometrów czuliśmy jak odsłaniają się piękne karty historii naszego Narodu, Jego chwały, ale i upadku.

ks. Sebastian Nowicki

Ps. Więcej informacji w kolejnym wydaniu naszej parafialnej gazetki „Echo”.