PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2011

„PRZYJDŹ, JEZU, JAK BARANEK,
NA PIERWSZE SPOTKANIE.”


Błogosławiony i uwielbiony bądź, Panie, miłujący nas Ojcze!
Błogosławiony bądź, Synu Boży, Jezu Chryste, zrodzony z Maryi, który stałeś się chlebem dającym życie wieczne!
Błogosławiony i uwielbiony bądź, Boże, Duchu Święty, za Twój Kościół święty, który karmisz i ciągle odnawiasz!
Miłosierny Boże, pobłogosław nasze dzieci, aby wzrastały w wierze, nadziei i miłości. I wiernie zachowywały Twoje przykazania, spraw, byśmy w wieczności stali się godni udziału w uczcie Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje - "pokaz slajdów"
  • Wybierz klawisz F11