Duszpasterska Rada Parafialna


przy kościele Opatrzności Bożej
w Krakowie Swoszowicach

Duszpasterska Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza. Jej członkowie wybierani są przez parafian w wyborach, które odbywają się co 5 lat.
   Rada troszczy się o rozwój życia religijnego w naszej wspólnocie, pomaga w organizowaniu uroczystości kościelnych i parafialnych. Ponadto jej szczególną troską jest pomoc w budowie nowej świątyni.

W skład Rady wchodzą:
 • Ks. Józef Palenica – proboszcz parafii
 • Ks. Bartłomiej Nawara – wikariusz parafii
oraz wybrani w 2008 roku:
 • Janusz Cichoń – przewodniczący rady
 • Bożena Pawłowska – sekretarz
 • Leszek Badura
 • Jacek Baraniak
 • Barbara Bombala
 • Sebastian Brożyna
 • Jerzy Durak
 • Dominik Kościelny
 • Andrzej Krawiec
 • Antoni Lembas
 • Władysława Mączyńska
 • Bolesław Rakoczy
 • Krzysztof Szczurek
 • Tadeusz Ślęczka
 • Jan Żak
oraz honorowo
 • Jan Cymbranowicz