SWOSZOWICKI KLUB ŻEGLARSKI
ÓSEMKA
Historia
Swoszowickiego Klubu Żeglarskiego
„Ósemka”Wiosną 2010 roku ks. Sebastian Nowicki – Rycerz Kolumba i ówczesny wikary z parafii p.w. Opatrzności Bożej w Krakowie–Swoszowicach – zainspirował rycerzy z krakowskiej Rady Rycerzy Kolumba nr 14000 im. Jan Pawła II do zorganizowania w okresie letnim rejsu żeglarskiego po jeziorach mazurskich.
Szybko znalazła się grupa chętnych na pierwszy rejs. I tak rok 2010 przeszedł do historii jako początek zmagań krakowskich żeglarzy z wiatrem i wodą pod banderą Rycerzy Kolumba.
W kolejnych latach przybywało chętnych, dla których tydzień na łodzi, w doborowym towarzystwie, w zmaganiach z naturą, stały się stałym punktem wakacyjnych planów.
Już po pierwszym rejsie, głównym ośrodkiem żeglarskiego planowania stały się Swoszowice. To stąd, z roku na rok coraz liczniejsza grupa wyjeżdżała na Mazury. To w Swoszowicach, w przyjaznej atmosferze, na wieczornych spotkaniach u Antoniego Lembasa, tworzony był zarys kolejnych rejsów. Tu również znalazły się osoby, które miały patenty żeglarskie z lat 80–tych i 90–tych XX wieku, ale z różnych względów nie korzystali z nich w nowym tysiącleciu. M.in. odnalazł się Wojciech Michno, sąsiad Antoniego, który w latach 1987–94 regatowo uprawiał żeglarstwo w krakowskim AZS i szybko stało się jasne, że wśród tej grupy miał największe doświadczenie teoretyczne i praktyczne w żeglarstwie oraz wiedzy dotyczącej mazurskich jezior. Wkrótce po pierwszym rejsie stał się liderem w zakresie szczegółowej organizacji kolejnych rejsów.
W nastepnych latach wszyscy chętni nabywali doświadczeń w sztuce żeglarskiej oraz wzajemnej współpracy podczas rejsu. Każdy poznawał też samego siebie w zmaganiach z żywiołami, ograniczoną przestrzenią oraz potrzebami swoimi i innych. Każdy kolejny rejs to również krok dalej w poszukiwaniu granic.
W roku 2014 znaleźliźmy tę granicę. Wówczas wszystko było „naj”: największa liczba uczestników (23 osoby), najwięcej łodzi (5 jachtów żaglowych i 1 motorowy), najdłuższa trasa, najwięcej składanych masztów i najtrudniejszy rejs technicznie.
Po tym rejsie dokonaliśmy podsumowania naszych działań. W jego wyniku nastąpił rozdział braci żeglarskiej skupionej pod banderą Rycerzy Kolumba na dwie główne grupy: żeglarzy – mieszkańców Swoszowic oraz pozostałych żeglarzy związanych z Radą 14000.
Niezwykły był rok 2016, kiedy to w ramach poszerzania doświadczeń, odbyły się dwa niezależne rejsy: żeglarski braci swoszowickiej i motorowodny pod kierunkiem ks. Sebastiana Nowickiego.
Rok 2017 stał się przełomowy dla swoszowickich żeglarzy. Po raz pierwszy – jako pilotażowy – odbył się rejs wiosenny, uzgodniony jako rejs czysto szkoleniowy, głównie dla sterników prowadzących jachty, aby wspólnie, na jednej łodzi, zwiększać swoje umiejętności poprzez wykonywanie zaplanowanych manewrów i ocenianie ich na bieżąco. Odbył się również rejs jesienny, w powiększonym gronie, o charakterze turystycznym z naturalnymi elementami szkolenia.
Po jesiennym rejsie, na spotkaniu w dniu 30.09.2017r., swoszowiccy żeglarze uzgodnili powstanie Klubu Żeglarskiego, dla promowania jachtingu w bardziej zorganizowany sposób. Na szefa tej grupy wybrali jednogłośnie dotychczasowego głównego organizatora wyjazdów mazurskich Wojciecha Michno a na zastępcę Antoniego Lembasa – współorganizatora rejsów. Honorowe miejsce przypadło inicjatorowi rejsów mazurskich ks. Sebastianowi Nowickiemu, który pomimo odwołania z funkcji wikarego z parafii pw. Opatrznosci Bożej w 2013r. dalej aktywnie wspiera swoszowicką brać żeglarską.
Na dzień 30.09.2017r. członków założycieli było 7 osób, w tym 4 osoby z uprawnieniami żeglarskimi.
Obecnie prowadzone są sprawy organizacyjne klubu, natomiast kolejne rejsy już są w trakcie przygotowań.Powrót do strony głównej