STOWARZYSZENIE
RODZIN KATOLICKICH

Informacja o działalności
Koła SRK w parafii Opatrzności Bożej w Swoszowicach

Ojciec św. Benedykt XVI w swoim przesłaniu z okazji Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku w styczniu 2009 r. w ślad za swoim poprzednikiem Janem Pawłem II powiedział m. in.

„ ...konieczne jest rozwijanie kultury i polityki rodzinnej...toteż zachęcam was do jednoczenia się w stowarzyszenia, które wspierają tożsamość i prawa rodziny, zgodnie z wizją antropologiczną spójną z Ewangelią...”

Powyższe słowa utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens, jest potrzebne, więcej – jest zaleceniem pasterza Kościoła.

W naszej działalności można wyróżnić kilka kierunków:

 1. Praca formacyjno-religijna polegającą na poznawaniu nauczania Kościoła o rodzinie w oparciu o główne dokumenty soborowe i papieskie oraz indywidualnego kształtowania postaw chrześcijańskich. Realizujemy to głównie w czasie comiesięcznych spotkań poświęcanych tej tematyce.
 2. Problematyka poruszana na spotkaniach:

  • postać sługi bożego Jerzego Ciesielskiego patrona SRK projekcja filmu „Zwyczajna świętość”
  • nauczanie Jana Pawła II o rodzinie na podstawie adhortacji „Familiaris consortio”
  • projekcja filmu dokumentalnego o bracie Jana Pawła II– Edmundzie Wojtyle,
  • prelekcja z podróży do Peru prezentowana przez członków naszego Stowarzyszenia,
  • dwie prelekcje z podróży do Indii wygłoszonych przez państwa Zofię i Krzysztofa Piżl,
  • prezentacja z naszej parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej
  • przesłanie Ojca św. Benedykta XVI z okazji Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku
 3. Solidarna pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w naszej parafii.
  Środki na ten cel zdobywamy poprzez organizację różnych akcji zwłaszcza w okresie świątecznym znane już naszym parafianom ozdoby choinkowe lub wielkanocne pod którymi kryje się konkretna potrzeba czy też doraźna pomoc rzeczowa w sygnalizowanych nam przypadkach. Na ten cel w 2008/2009 r. poprzez ozdoby choinkowe zebrano – 4 tyś. zł, a poprzez ozdoby wielkanocne – 3,1 tyś zł.
  Członkowie nasi współorganizowali akcję „św. Mikołaj dla dzieci naszej parafii”.
  Włączyli się również w organizację świetlicy dla dzieci w czasie ferii zimowych w domu parafialnym prowadząc zajęcia z dziećmi.
 4. Działalność kulturalna dla naszych parafian, która zaowocowała koncertami , wieczorami poezji, wystawami organizowanymi w kościele i domu parafialnym. Wspólnymi wyjściami do kina ostatnio na film pt. „Wolność jest w nas. Popiełuszko.” Na który wybrała się grupa 60 osób. Zwiedzaniem mało znanych tras na Wawelu. Rodzinnymi spotkaniami plenerowymi w Pieskowej Skale, i w ogrodzie u naszego Prezesa. Pielgrzymkami do Kalwarii i innych sanktuariów. Współorganizowaniem Parafiady.

 5. Majówka w ogrodzie u Prezesa
  Majówka w ogrodzie u Prezesa
  Pielgrzymka Dróżkami Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Pielgrzymka Dróżkami Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej
 6. Uczestniczenie w uroczystościach liturgicznych i nabożeństwach w naszym kościele,prowadzenie w wybranych dniach rozważań Drogi Krzyżowej i Różańca. Współorganizowanie i uczestniczenie w Procesjach i Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii.W kolejnych latach odbywają się regularnie comiesięczne spotkania. Tematy spotkań są podawane wcześniej w ogłoszeniach parafialnych by osoby niezrzeszone mogły wybrać interesującą prelekcję, wykład, film czy wystawę. Warto przypomnieć, że „spotkaliśmy się” w tych latach z kilkoma świętymi, którzy mogą być dla nas wzorami do naśladowania: ze świętą „uśmiechniętą” Joanną Beretta Molla, z wielką Polką świętą Urszulą Ledóchowską, ze świętym i patriotą Rafałem Kalinowskim, z błogosławionym Janem Pawłem II , ze skromną służącą błogosławioną Anielą Salawą.
 7. Ważnym wydarzeniem 2009 r. było uroczyste spotkanie Jubileuszowe z okazji 15-lecia działalności naszego Koła z udziałem założycieli i obecnych członków oraz ks. Proboszcza Grzegorza Mrowca i prezesa Zarządu Głównego SRK w Archidiecezji Krakowskiej senatora RP mec. Zbigniewa Cichonia. Program obchodów 15-lecia obejmował Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem naszego Koła SRK, Msza św. w intencjach Rodzin naszego Koła, dziękczynna za 15 lat działalności Stowarzyszenia oraz spotkanie w domu parafialnym pod hasłem „Chwila wspomnień”.
  Jubileuszowe spotkanie w domu parafialnym
  Chwila wspomnień – wspólne ogądanie zdjęć archiwalnych
  Do tradycji naszych comiesięcznych spotkań formacyjnych od ostatnich dwóch lat już należy, że Prezes częstuje wszystkich własnoręcznie upieczonym świeżym, pachnącym i bardzo smacznym chlebem. Kto nie dba o kalorie może jeść go z domowym smalcem. Tak więc i na spotkaniu jubileuszowym nie zabrakło chleba.
  Poczęstunek chlebem
  W przyszłości mamy w planie zorganizowanie „Święta Chleba”.
 8. W trakcie kadencji nastąpiły zmiany kadrowe w Zarządzie naszego Koła SRK. W związku z rezygnacją z funkcji skarbnika Ani Kurleto a z funkcji wiceprezesa Ani Trąbki wybrano we wrześniu 2010 r. Annę Mieczkowską, która przyjęła funkcję skarbnika i w czerwcu 2011 r. Beatę Dziekan-Krawczyk, która zgodziła się zostać zastępcą Prezesa.
  27 listopada 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Ponownie prezesem Zarządu Głównego został wybrany mec. Zbigniew Cichoń. Natomiast do Zarządu w charakterze członka została wybrana p. Beata Dziekan-Krawczyk. Do Komisji Pojednawczej wszedł p. Marek Wrona a p. Barbara Pindelska do Komisji Rewizyjnej.

Ponawiamy zaproszenie dla osób, które chciałyby poznać cele Stowarzyszenia i włączyć się w jego działania. Dla których sprawy małżeństwa i rodziny są w życiu bardzo ważne i chcą poznawać lepiej nauczanie Kościoła w tym względzie. A także podzielić się we wspólnocie swoją obecnością, swoimi talentami, które być może dopiero się ujawnią.

„Kościół nam przypomina, że bycie katolikiem oznacza także bycie członkiem wspólnoty i społeczeństwa”.
Serdecznie zapraszamy.

Marek Wrona
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich