STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
KOŁO PARAFIALNE NR 5
PARAFIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
KRAKÓW – SWOSZOWICE

PIELGRZYMKA SRK
CZERNA – PACZÓŁTOWICE
2018


/ kliknij obrazek /

Na podsumowanie i podziękowanie za bieżący rok działalności Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w naszej parafii odbyliśmy w dniu 7 lipca 2018 r. pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel w klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Czernej oraz Matki Bożej Paczółtowskiej – pod przewodnictwem duchowego opiekuna Koła ks. prob. Józefa Palenicy. Chcieliśmy również u Źródeł zaczerpnąć inspiracji do pracy przyszłorocznej. Zachęceni słowem Bożym w czasie Mszy św., w której uczestniczyliśmy wraz z ok. 40 osobową grupą zaangażowanej młodzieży oazowej modliliśmy się by Pan Jezus otworzył nasze oczy wiary i uszy byśmy Go zobaczyli i usłyszeli na nowo w sakramencie Eucharystii i w naszym codziennym życiu, patrzącego na nas z tak wielką miłością.
Oba odwiedzane miejsca są pięknie położone blisko Krzeszowic i obfitują w wiele pamiątek. W Czernej cudami słynący, 30 lat temu koronowany obraz Matki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmel jest kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie i z nadania papieskiego związane są z nim te same odpusty co i w Rzymie. W bocznej kaplicy pod ołtarzem pochowane są doczesne szczątki św. Rafała Kalinowskiego odnowiciela zakonu karmelitańskiego po kasacie w czasie zaborów, wytrwałego spowiednika a przed wstąpieniem do zakonu uczestnika powstania styczniowego, zesłańca. W Paczółtowicach w późnogotyckim drewnianym kościółku o bogatym, pięknym wystroju i długiej historii znajduje się w głównym ołtarzu, wcześniejszy, cenny, gotycki, koronowany obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na tle słońca. Tutaj modliliśmy się na różańcu w intencjach rodzin naszej parafii.
Bóg zapłać organizatorom i współuczestnikom pielgrzymki za możliwość jej przeżycia.

Barbara Pindelska
Sekretarz Koła


PIELGRZYMKA SRK DO IGOŁOMII
18 LISTOPADA 2017/ kliknij obrazek /


18 listopada 2017 r. w okresie kończącym Rok św. Brata Alberta zrealizowaliśmy wyjazd pielgrzymkowy do Igołomi by poznać miejsce urodzenia Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. W Igołomi – Wawrzeńczyce siostry albertynki mają dom dla starszych i chorych sióstr na terenie gdzie znajdowała się komora celna na granicy zaboru rosyjskiego. W niej w latach 1845–1846 pracował jako naczelnik Wojciech Chmielowski ojciec przyszłego świętego i tutaj w jego mieszkaniu służbowym przyszedł na świat Adam 20 sierpnia 1845 r. Na miejscu zburzonej komory celnej w nowym budynku siostry urządziły nieduże muzeum w dwóch salach. Wnętrze muzeum zostało podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obejrzeniu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam biografię i dzieło św. Brata Alberta, zwiedziliśmy zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego z zabytkowym wyposażeniem oraz sąsiadującą z nią rekonstrukcję pokoju mieszkalnego rodziny naczelnika. W nim zgromadzono pamiątki i meble w większości pochodzące z połowy XIX wieku przybliżające klimat jaki mógł panować w domu rodziny Chmielowskich. Najważniejszym eksponatem wystawy jest kopia wpisu z księgi metrykalnej parafii igołomskiej dotycząca chrztu Adama Chmielowskiego w dniu 26 sierpnia 1845 r. Wiele informacji o patronie muzeum, jego dziele, pracach malarskich z czasów młodości a także o postaci bł. Bernardyny Jabłońskiej – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek przekazała nam siostra przewodniczka. Po przejściu do kaplicy z obrazem z kanonizacji św. Brata Alberta uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza. W homilii ks. Proboszcz zwrócił nam uwagę na trzy aspekty związane z duchowością i charyzmatem św. Brata Alberta, który wsłuchiwał się w Słowo Boże i realizował je w życiu w sposób radykalny – zobaczył w ubogich Chrystusa. Dał nam przykład czynnego miłosierdzia – stał się ubogim wśród ubogich, by im pomagać. W człowieku wykolejonym ratował godność ludzką. Ponadto już w marcu tego roku w ramach comiesięcznych spotkań otwartych SRK zorganizowaliśmy w domu parafialnym pokaz filmu Krzysztofa Zanussiego „Brat naszego Boga” według sztuki Karola Wojtyły pod tym samym tytułem, opowiadający historię opiekuna ubogich. Powstaniec, artysta malarz stał się szarym bratem, Bratem Albertem.
Barbara Pindelska


PIELGRZYMKA DO ZAKOPANEGO
ORGANIZOWANA PRZEZ NASZE KOŁO
W DN. 24 CZERWCA 2017R./ Zdjęcia: Anna Mieczkowska /
/ kliknij obrazek /


Korzystając z czasu rozpoczynających się wakacji, w grupie 11 osób, wybraliśmy się na pielgrzymkę nawiązującą do Jubileuszu 100–lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, odnowienia poświęcenia Polski Jej Niepokalanemu Sercu a także Roku św. Brata Alberta. Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. współcelebrowanej przez naszego księdza proboszcza Józefa Palenicę w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Uroczystej – ponieważ w tym dniu (pierwsza sobota po święcie Bożego Ciała) przypadała uroczystość Niepokalanego Serca Maryi. Każdy mógł prywatnie ponowić swoje zawierzenie. Następnie odwiedziliśmy pustelnię Brata Alberta na Kalatówkach gdzie spędził ostatnie lata swojego życia – zm. w 1916 r. W celi świętego są wystawione relikwie i napis przypominający jego słowa potwierdzone życiem, że trzeba być dla bliźnich dobrym jak chleb. Obok pustelni jest kaplica pw. Krzyża św. wzniesiona przez Brata Alberta. Towarzyszyła nam piękna pogoda i piękne widoki gór, pozwoliły na oderwanie się od codzienności i zrobienie czegoś dobrego dla ducha i ciała. Dziękujemy księdzu Proboszczowi i panom kierowcom prywatnych samochodów za tę możliwość.

Barbara Pindelska


STOWARZYSZENIE RODZIN
KATOLICKICH
W WADOWICACH I STRYSZAWIE


/ Zdjęcia: Anna Mieczkowska /


W dniu 13 września członkowie Stowarzyszenia udali się w miejsca związane z Św. Janem Pawłem II, Św. Rafałem Kalinowskim i Służebnicą Bożą Kunegundą Siwiec. W Wadowicach – „mieście, w którym wszystko się zaczęło” – w domu rodzinnym Św. JP II mieliśmy okazję obejrzeć stałą ekspozycję muzealną z pamiątkami i relikwiami Świętego oraz pomodlić się w Kościele parafialnym, w miejscu chrztu naszego Świętego Papieża.
Będąc w Wadowicach, skierowaliśmy się także do Klasztoru Karmelitów Bosych, gdzie w Sanktuarium Św. Józefa znajdują się relikwie Św. Rafała Kalinowskiego – założyciela Klasztoru oraz cela, w której żył i umarł.
Kolejnym etapem naszej krótkiej wyprawy była Stryszawa, miejscowość malowniczo rozciągająca się wśród gór i lasów. Tu, w części miejscowości zwanej Siwcówką, w niewielkim domku żyła Służebnica Boża Kunegunda Siwiec, o której wyniesienie na ołtarze zabiega Diakonia Przyjaciół jej imienia. Tu znajduje się też Klasztor Sióstr Zmartwychwstania, z kaplicą, w której modliła się „Kundusia” (tak pieszczotliwie nazywana przez miejscowych) oraz dom, w którym przebywał wielokrotnie Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Na zakończenie pobytu w miejscu związanym z Kunegundą Siwiec, odwiedziliśmy Kościół Św. Anny w Stryszawie i miejsce jej pochówku na tutejszym cmentarzu.

Anna Mieczkowska


OBCHODY
20-LECIA POWSTANIA
KOŁA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
W NASZEJ PARAFII
Spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia działalności parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w dniu 21 marca rozpoczęło się w kościele Drogą Krzyżową, którą prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia. W czasie Mszy św. modlono się w intencji rodzin. Główny celebrans – ks. Proboszcz Józef Palenica przypomniał jak ważna jest modlitwa w rodzinach i za rodziny oraz że, każde działanie powinna poprzedzać modlitwa. Po części liturgicznej rozpoczęło się spotkanie w domu parafialnym licznie zebranych członków - obecnych oraz założycieli - z udziałem zaproszonych gości: prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich dr Kazimierza Kapery oraz prezesa Zarządu SRK w Archidiecezji Krakowskiej mec. Zbigniewa Cichonia wraz z małżonką Bogusławą Stanowską – Cichoń sekretarzem Zarządu Głównego, którzy byli zarazem założycielami SRK w Archidiecezji. Po powitaniach przez obecnego prezesa Koła Marka Wronę i pierwszego prezesa prof. Józefa Mitkę głos zabrali goście podkreślając znaczenie działania wspólnotowego na rzecz rodzin i doceniając naszą aktywność w ciągu tych lat.. Obecni przedstawiciele Zarządu Głównego wręczyli dyplomy za długoletnią działalność trzem kolejnym prezesom Koła: p. prof. Józefowi Mitce, p. Jackowi Baraniakowi i p. Markowi Wronie oraz sekretarzowi p. Barbarze Pindelskiej.
W miłej atmosferze rozmawiano i degustowano kanapki i ciasta przygotowane przez naszych członków oraz jubileuszowy tort, którym częstował obecny prezes Koła p. Marek Wrona. Była też chwila wspomnień w czasie prezentacji zdjęć dokumentujących różne wydarzenia z życia naszego Stowarzyszenia. Spotkanie zakończono stwierdzeniem, że na członków Koła nr 5 można zawsze liczyć.
W tak uroczystej dla naszego Koła chwili Zarząd wyraża głęboką wdzięczność przede wszystkim założycielom i obecnym członkom za zaangażowanie, odpowiedzialność, wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz wszystkim osobom, które w przeszłości i obecnie współpracują, solidaryzują się, wspomagają, współtworzą atmosferę do działania, współuczestniczą lub w innej formie przyczyniają się do pomnażania wspólnego dobra.
Serdeczne Bóg zapłać.


SŁUGA BOŻY
JERZY CIESIELSKI
(1929-1970)


Sługa Boży Jerzy Ciesielski ur. 12 II 1929 r. w Krakowie w rodzinie o bogatych tradycjach religijno–patriotycznych. Zginął wraz z dwojgiem dzieci 9 X 1970 r. w wyniku katastrofy statku na Nilu w Chartumie.
„Chrześcijanin XX wieku, życiem swoim dał świadectwo miłości Boga i bliźniego” – powiedział o nim kar d. Karol Wojtyła.
Bp Jan Pietraszko – dziś również Sługa Boży, wspominając jego życie mówił: „Jerzy był postacią wyjątkową (...). Bardzo wyraziście stawiał pewne postulaty wynikające z Ewangelii i swojego chrześcijaństwa (...). Według mojego rozeznania i doświadczenia idealnie wypośrodkował drogę laika w Kościele (...). Jego postawa była skierowana ku światu. Zawsze o tym mówił i był głęboko przekonany, że świadectwa (...) człowieka świeckiego potrzeba tam, gdzie tenże świecki żyje i pracuje, a gdzie kapłan siłą rzeczy nie dochodzi. Tak więc według jego rozumienia, każdy na swoim miejscu i we własnym zakresie powinien dawać Chrystusowi świadectwo życia ewangelicznego”.
Sam Jerzy mówił: „Chcę, aby moi najbliżsi szli drogą Boga, tak jak chodzą po ścieżkach nauk i drogach świata”.

O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego
prosimy poinformować wicepostulatora sprawy beatyfikacji:
Ks. Infułata Władysława Gasidło
ul. Św. Anny 11/3,31-008 Kraków
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

Wszechmogący Boże, Miłosierny Ojcze nasz, Ty obdarowałeś Twojego sługę Jerzego szczególną łaską wierności Chrystusowi w pracy naukowej i w życiu rodzinnym. Za jego wstawiennictwem wspieraj mnie i moją rodzinę w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym. Za przyczyną Twojego sługi Jerzego udziel mi też łaski, o którą Cię dzisiaj proszę... a swego sługę obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...Powrót do strony głównej