SWOSZOWICE DZI¦

PARK UZDROWISKOWY W SWOSZOWICACH

Park Uzdrowiskowy w Swoszowicach – opracowanie uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

ROZMOWY W NASZEJ PARAFII

Rozmowy w naszej parafii – wywiad W. Hryniewieckiej z Panem Wojciechem Michno.

Rozmowy w naszej parafii – wywiad W. Hryniewieckiej z Panem Bartłomiejem Cichoniem.