WIELKANOC 2012

WIELKA NIEDZIELA

Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu wraz z „Marią Magdaleną, Marią i Salome” poszliśmy o wschodzie słońca do grobu aby namaścić ciało zmarłego. Grób był otwarty, kamień odsunięty, a w środku nie było ciała Jezusa.

Chrystus zmartwychwstał !

Wielka Niedziela

Święto świąt” – w Wielkanocną Niedzielę o świcie dźwięk dzwonów obwieścił, że rozpoczęły się obchody dnia od stworzenia świata.

Wielkanocne uroczystości zaczęły się już w czasie Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, to jednak prawdziwa eksplozja świątecznej radości przyszła z niedzielnym porankiem. Wzięliśmy udział w rezurekcyjnej (z łac. „resurrectio” – „zmartwychwstanie”) mszy o świcie, poprzedzonej uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczęła się ona u grobu Chrystusa, gdzie kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie. Po procesji okrzykiem „Alleluja” (hebr. „Chwalcie Pana”) i odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” („Te Deum”) rozpoczęła się uroczysta msza święta.


WIELKA SOBOTA


Liturgia Światła (Światło)
Liturgia Słowa Bożego (Słowo)
Liturgia Chrzcielna (Woda)
Liturgia Eucharystyczna (Uczta)
Procesja rezurekcyjna (Świadectwo)

Wielka sobota

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek upamiętnia wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Pod wieczór rozpoczynają się Uroczystości Wielkiego Piątku. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczyna procesja, podczas której panuje cisza. Celebrans i asysta przez chwilę leżą krzyżem przed ołtarzem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Po niej Liturgia Słowa, podczas której czytana ( śpiewana ) jest Męka Pańska z Ewangelii wg. św. Jana. Adoracja Krzyża, to odsłanianie przez Celebransa kolejno trzech ramion krzyża, za każdym razem wygłaszając aklamację: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata". Zgromadzony lud odpowiada klękając: "Pójdźmy z pokłonem". Po odsłonięciu ramion krzyża rozpoczyna się adoracja, podczas której kapłani i wierni poprzez ucałowanie krzyża oddają mu hołd. Śpiewamy pieśni wskazujące na mękę pańską spełnioną na krzyżu „W krzyżu cierpienie”, „Ludu Mój ludu”... itp.. Po adoracji Komunia Święta. Na zakończenie uroczystości, przy dźwięku kołatek, odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, gdzie odbywa się adoracja w ciszy.
Króluj nam Chryste!

Liturgia Męki Pańskiej

„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. ”

(Hbr 4, 14-16)


WIELKI CZWARTEK

„Wielki Czwartek to święto ustanowienia przez Jezusa, podczas Ostatniej Wieczerzy, sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna się on Mszą Krzyżma Świętego, podczas której święci się oleje przeznaczone do namaszczeń podczas bierzmowania, chrztu i sakramentu kapłaństwa. Wielki Czwartek kończy Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającą Triduum Paschalne (trzy święte dni), podczas której, odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom (na pamiątkę obmycia nóg uczniów przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy). Po Eucharystii najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy adoracji. Do późnych godzin wieczornych odbywa się czuwanie przy Sakramencie. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej zakrywa się krzyże, z kościoła wynosi się mszał, świece, obrusy.”

Msza Wieczerzy Pańskiej

„Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!”. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: „Witaj Rabbi!”, i pocałował Go”

(Mt 26 47-49)


DROGA KRZYŻOWA

„Pozwól Mi na nowo złożyć Mój Krzyż na tobie. Ulżyj Mi, daj Mi wytchnienie. Chcę, abyś go niosła dla Mnie, ponieważ ci ufam.”

Droga Krzyżowa ulicami osiedla

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

Niedziela Palmowa to wstęp do najważniejszego w kalendarzu katolików Wielkiego Tygodnia – czasu wyciszenia i przygotowań do Wielkanocy.
Tego dnia, na siedem dni przed cudownym Zmartwychwstaniem Jezusa nasi parafianie udali się z tradycyjnymi palemkami do świątyni, gdyż właśnie w Niedzielę Palmową poświęcane są palmy wielkanocne.
Wszystko po to, by upamiętnić wjazd Jezusa do Jerozolimy, w której pięć dni później rozpoczęła się jego męka.

Palemki przygotowywane z gałązek wierzbowych, powplatanych kosmyków siana, słomy, suchej trawy, a także kolorowych kwiatów z bibuły i wstążek, symbolizują nieśmiertelność duszy oraz zmartwychwstanie, a gałązki wierzby odradzające się życie na wiosnę.

Jak co roku w naszej Parafii w Niedzielę Palmową odbył się konkurs na palmę wielkanocną.

W kategorii – najwyższa – zwycięzcami okazali się:

  • Basia Szczerbanowska
  • Kacper Wilgocki
  • Asia Surman
W kategorii – najciekawsza a zarazem najprostsza – zwycięzcami okazali się:
  • Martyna Klocek
  • Olga Skrobacz
  • Julia Ciszewska

Wszystkim uczestnikom konkursu za trud i cierpliwość przy budowaniu palm wielkanocnych serdecznie dziękujemy.


Wielki post – informacje

Wielki post – informacje

/ Kliknij obrazek /