WIELKANOC 2018

WIELKANOC 2018


/ kliknij obrazek /


Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.

Leży jajko święcone
malowane farbami –
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?

A więc ojciec i matka –
oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i sąsiedzi i krewni,

Potem... nie wiem kto dalej,
a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.

Może dziadziuś zgrzybiały,
co się modli w kościele?
To się także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podzielę.

Maria Konopnicka
BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH


/ kliknij obrazek /

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy po Mszy rezurekcyjnej do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.


WIELI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
DZIEŃ KAPŁAŃSTWA
PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW


/ kliknij obrazek /

Drodzy kapłani!
Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Was na naszej drodze. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Życzymy Warn łask Bożych, wytrwania na drodze, którą wybraliście, entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a szczególnie opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.
Życzy służba liturgiczna.


Czcigodni Nasi Kapłani,
Ty Ks. Proboszczu oraz Ty Ks. Bartłomieju.
Z całego serca pragniemy, my parafianie podziękować Wam za posługę kapłańską na rzecz naszej społeczności. Nie każdy może cieszyć się z obecności kapłana w swojej miejscowości. Mamy ten komfort, że jest Was dwóch i jeszcze mamy kapłanów z Domu Księży Chorych. Za to dziękujemy z całego serca Panu Bogu.
Pilnie wsłuchujemy się w Słowo Boże, które nam przekazujecie, staramy się z niego korzystać i rozumieć na co dzień. Dzięki Wam Drodzy Kapłani widzimy nasze niedostatki w wierze. Własnym przykładem pokazujecie jak należy postępować w życiu (nie być egoistą, widzieć obok siebie drugiego człowieka, być patriotą czego nam często brakuje, być skromnym, pracowitym, uczciwym i pogodnym).
Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece. Niech obdarza dobrym zdrowiem, brakiem trosk, oraz byście spotkali na swojej drodze ludzi dobrej woli, jak to śpiewał w swojej piosence Czesław Niemen. Bądźcie przy nas parafianach ze Swoszowic jak najdłużej.
My ze swej strony jesteśmy pełni szacunku i modlitwy za Was w dniu Waszego Święta jak i na co dzień.
Parafianie Opatrzności Bożej ze Swoszowic.


DROGA KRZYŻOWA ULICAMI OSIEDLA


/ kliknij obrazek /

„Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało.” (Iz 53, 8a-9)

Przez ostatnie sto lat za wiarę w Chrystusa zabitych zostało więcej osób, niż przez poprzednie dziewiętnaście wieków historii Kościoła. Rocznie ginie ponad 150 tysięcy uczniów Jezusa. Ponad 100 milionów chrześcijan żyje w ciągłym niebezpieczeństwie śmierci. Wyznawcy Jezusa są bici, kaleczeni, uprowadzani, wyrzucani na ulice. W różnych częściach świata palone są kościoły, zakazywane nabożeństwa, zabraniane noszenie symboli religijnych. Wierzący w Jezusa są na wielką skalę poniżani, a ich wartości publicznie wyszydzane. Za akty sztuki uznaje się przedstawienia noszące znamiona bluźnierstwa. Wierzący bywają wykluczani w debatach, a ich głos w sprawach ważnych usiłuje się nieraz stłumić. Kasowane są werdykty jury, gdy zwycięzcy konkursu ujawniają swoje wyznanie. Słowa broniące świętości życia i jego godności nie mogą być oficjalnie wypowiedziane nawet na niektórych uniwersytetach. W wielu środowiskach katolicy czują się wyobcowani tylko dlatego, że przyznają się do Boga. To trudna ciemność, która pokrywa ziemię wśród milczenia wielu.

Zostałeś zgładzony także Ty, Chryste. Powiedziałeś: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego Imienia”(Mt 10, 22). Teraz sam zostałeś zbity na śmierć. Dziwną drogą z krzyża wydostają się promienie światła. Oto jesteś najbliżej swych dzieci we wszystkim, nawet w odrzuceniu i prześladowaniu. To obecność, która jest pełna Miłości, gdy idzie się razem, ramię w ramię z tymi, którzy cierpią. Twoja Męka, Jezu, to nieustanna droga z prześladowanymi, zastraszanymi, tymi, którym się podkłada nogi. Przez cały czas idziesz przez wieki z tymi, którzy idą. Tak znaczysz drogę krwią i światłem, aż dojdziemy wszyscy do dnia, w którym po udrękach duszy i ciała ujrzymy światło wielkie i nim się nasycimy. Światło, którym jesteś, rozjaśni się jak na górze Tabor.

Jezu Chryste, prosimy, niech dzięki Twojej łasce płonie w nas światło Twojej najprawdziwszej bliskości z nami. Umocnij naszych braci i nasze siostry, którzy w różnych częściach świata są prześladowani za to, że Cię kochają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


KONKURS PALM WIELKANOCNYCH ROZSTRZYGNIĘTY


/ kliknij obrazek /

Jak co roku w naszej Parafii w Niedzielę Palmową odbył się konkurs na palmę wielkanocną.

W kategorii – najwyższa – zwycięzcami okazali się:

  • Kasia i Tomek Goryl
  • Anche i Emilka Vrejonis
  • Ania i Baniowska
W kategorii – najciekawsza – zwycięzcami okazali się:
  • Paweł Godowie–Obuchowicz
  • Martynka Wcisło
  • Kacper Rzeźniewski

Wszystkim uczestnikom konkursu za trud i cierpliwość przy budowaniu palm wielkanocnych serdecznie dziękujemy.