SPOTKANIE Z IKONĄ

Wystawa ikon 2011

W dniach 3 i 4 kwietnia br. odbyła się w domu parafialnym wystawa ikon autorstwa Ewy Gadnickiej-Włodarczyk, Agaty Kwiatkowskiej, Małgorzaty Kałuży, Krzysztofa Pado i Doroty Streszewskiej z pracowni św. Łukasza przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej księży Jezuitów w Krakowie.
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podziwialiśmy ponad 30 ikon wykonanych z wielką wprawą i pietyzmem według odwiecznych kanonów sztuki pisania ikon zawartych między innymi we wzorniku dla malarzy „Hermeneja”. Były to przedstawienia Oblicza Chrystusa (Acheiropoieton i Pantokrator), krzyż z kościółka św. Damian z Asyżu, przedstawienie Trójcy Świętej według A. Rublowa różne przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem - Eleusa i Hodegetria oraz Matki Bożej Bolesnej, Aniołów: Michała Archanioła, Gabriela, Anioła Stróża oraz ikony przedstawiające wydarzenie Przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor.
Na zakończenie twórcy spotkali się z nami by opowiedzieć o historii ikony, symbolice kolorów w ikonie, technologii i ikonografii.
Taki sposób ukazywania świętych postaci miał początek już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Sztukę pisania ikon zachował Kościół Wschodni i dzięki temu przetrwała do dziś. Dowiedzieliśmy się, że ikona rodzi się z wiary, kontemplacji teologów i modlitwy aby służyć kontemplacji i pomagać w modlitwie innym. Pierwowzorem dla ikony jest ciało przemienione i rozjaśnione łaską, dostojeństwo. Nie jest to wyobrażenie a zjawienie się świętej postaci, miejsce łaski dla modlitwy.
Można przypuszczać, że tak liczna odpowiedź na zaproszenie na wystawę (na samo tylko spotkanie przyszło ok. 50 osób) jest wyrazem tęsknoty za pięknem i tym co niewidzialne, nieprzemijające. W natłoku codziennych spraw i atakujących nas zewsząd obrazów potrzeba nam zatrzymania się, refleksji, skupienia i wpatrzenia w dzieła wprawdzie „ręką ludzką uczynione” jednak przeniknięte Ewangelią a to pomaga nam w modlitwie, co jest cenne także teraz w Wielkim Poście. .

    Picasa Web Albums
  • Kliknij obrazek
  • Wybirz opcje -"wyświetl wszystkie" - "pokaz slajdów"
  • Wybierz klawisz F11